Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Zawiadomienie członka rady nadzorczej...

Stan na dzień: 2012-01-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Zawiadomienie członka rady nadzorczej spółki z o.o. o posiedzeniu rady
Opis: Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej. Z przebiegu posiedzenia rady nadzorczej sporządza się protokół. Do skuteczności podjęcia uchwały przez radę nadzorczą jest więc niezbędne doręczenie zaproszeń wszystkim członkom przedmiotowego organu.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI