Firma

Zakładam firmę

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (klasyfikacja nicejska)

Klasa 36 klasyfikacji nicejskiej

Ubezpieczenia; działalność finansowa; bankowość; majątek nieruchomy.
Uwagi i objaśnienia:
Klasa 36 obejmuje głównie usługi świadczone w sprawach finansowych i monetarnych oraz usługi dotyczące wszystkich rodzajów umów ubezpieczeniowych.
Ta klasa zawiera, w szczególności:
  • usługi dotyczące spraw finansowych lub monetarnych odnoszące się do:
1. usług wszystkich instytucji bankowych lub instytucji współpracujących z nimi, takie jak maklerzy dewizowi lub izby rozrachunkowe; 2. usług instytucji kredytowych, innych niż banki, takich jak towarzystwa kredytowe, spółki finansowe, pożyczkowe i podobne; 3. usług holdingowych spółek inwestycyjnych, 4. usług pośredników dotyczących papierów wartościowych i dóbr; 5. usług związanych ze sprawami monetarnymi potwierdzonymi przez powierników; 6. usług związanych z emisją czeków podróżnych i akredytyw;
  • usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, tj. wynajmem, wyceną majątku nieruchomego lub finansowaniem;
  • usługi związane z ubezpieczeniem, takie jak usługi świadczone przez agentów lub maklerów zajmujących się w ubezpieczeniami, usługi świadczone ubezpieczonym oraz usługi związane z zawieraniem umów.

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (nicejska)

Szukane słowo:

Toway i usługi w klasie 36 klasyfikacji nicejskiej

Numer
bazowy
Klasa Towar / Usługa Numer
seryjny
(PL)
Numer
seryjny
(EN)
Numer
seryjny
(FR)
360045 36 agencje mieszkaniowe [nieruchomości] A0011 A0005 A0044
360046 36 analizy finansowe A0021 A0036 A0071
360072 36 banki z dostępem bezpośrednim np. przez internet [home banking] B0021 H0014 B0010
360011 36 celne (agencje -) C0002 C0133 A0053
360065 36 emisja bonów wartościowych E0015 I0045 E0021
360020 36 emisja czeków podróżnych E0016 I0046 E0023
360027 36 faktoring F0001 F0005 A0020
360054 36 finansowe (doradztwo -) F0009 F0014 C0117
360029 36 finansowe (usługi -) F0012 F0019 F0013
360059 36 informacje finansowe I0020 F0016 I0037
360057 36 karty debetowe (obsługa -) K0010 D0006 C0019
360068 36 karty kredytowe (emisja -) K0011 C0128 E0022
360056 36 karty kredytowe (obsługa -) K0012 C0127 C0018
360041 36 kasy [banki] oszczędnościowe K0013 S0017 E0056
360018 36 kaucje [gwarancje] K0015 S0091 C0022
360006 36 kredytowa zdolność (agencje badające -) K0065 C0126 A0041
360073 36 likwidacja przedsiębiorstw (usługi finansowej -) L0006 B0058 L0016
360017 36 lokaty kapitału L0009 C0014 P0058
360005 36 maklerstwo * M0011 B0038 C0141
360033 36 nieruchomości (administrowanie -) N0029 A0046 G0016
360007 36 nieruchomości (agencje pośrednictwa w handlu -) N0031 R0009 A0054
360004 36 nieruchomości (dzierżawa -) N0032 L0013 A0035
360067 36 notowania giełdowe N0039 S0072 C0134
360025 36 podatki (ekspertyzy do celów -) P0031 F0027 E0095
360043 36 pośrednictwo giełdowe P0063 S0027 C0146
360010 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe P0065 I0028 C0144
360008 36 pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego P0066 H0030 C0145
360028 36 powiernicze (usługi -) P0070 T0081 F0009
360034 36 pożary (ubezpieczenia od -) P0077 F0023 I0016
360031 36 pożyczki pod zastaw P0079 P0016 P0089
360024 36 pożyczki [finansowanie] P0078 L0032 P0087
360066 36 przedmioty wartościowe (depozyty -) P0117 D0019 D0019
360002 36 ratalne (kredyty -) R0005 I0025 P0001
360036 36 rolnictwo (dzierżawa gospodarstw -) R0044 L0012 L0089
360021 36 rozrachunkowość finansowa (operacje -)[izby rozrachunkowe] R0052 C0045 C0079
1 | 2
Szukaj towarów i usług w klasyfikacji nicejskiejPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI