Firma

Zakładam firmę

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (klasyfikacja nicejska)

Toway i usługi w klasie 41 klasyfikacji nicejskiej

Numer
bazowy
Klasa Towar / Usługa Numer
seryjny
(PL)
Numer
seryjny
(EN)
Numer
seryjny
(FR)
410003 41 parki rozrywki P0006 A0033 P0010
410089 41 pisanie scenariuszy P0017 S0023 R0038
410079 41 postsynchronizacja P0056 D0049 P0082
410061 41 praktyka (kształcenie -) [pokazy] P0080 P0056 F0029
410020 41 produkcja filmów P0093 F0012 P0094
410182 41 produkcja mikrofilmów P0095 M0035 M0043
410026 41 programy telewizyjne (produkcja programów radiowych i -) P0102 P0070 M0058
410185 41 prowadzenie koncertów (organizowanie i -) P0112 A0062 O0038
410033 41 prowadzenie ogrodów zoologicznych P0113 Z0001 J0004
410029 41 przedstawienia teatralne [produkcja] P0121 T0042 R0063
410058 41 przedszkola [nauczanie] P0123 N0010 E0008
410060 41 przyjęcia (planowanie przebiegu -) [część rozrywkowa] P0143 P0012 P0062
410091 41 publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków P0149 P0093 P0122
410024 41 publikowanie książek P0150 P0092 P0119
410015 41 radiowe programy rozrywkowe R0003 R0006 D0058
410080 41 religia (nauczanie -) R0030 E0005 E0013
410078 41 rezerwacja miejsc na spektakle R0039 B0029 R0068
410050 41 rozrywka (informacja o -) R0054 E0025 I0027
410004 41 rozrywka [widowiska] R0055 E0024 D0056
410057 41 sale kinowe (użytkowanie -) S0001 C0035 P0104
410027 41 sale koncertowe S0002 M0059 M0063
410070 41 seminaria (organizowanie i prowadzenie -) S0013 A0065 O0041
410030 41 spektakle (realizacja -) S0030 P0071 S0037
410056 41 spektakle na żywo (wystawianie -) S0032 L0031 S0038
410093 41 sporządzanie napisów [np. do filmów w wersji oryginalnej] S0036 S0089 S0033
410049 41 sprawdziany edukacyjne S0038 E0006 E0057
410008 41 studia filmowe S0050 M0054 S0048
410063 41 studia nagrań (usługi -) S0051 R0017 S0049
410072 41 sympozja (organizowanie i prowadzenie -) S0055 A0066 O0042
410075 41 szkoły z internatem S0060 B0021 P0022
410090 41 taśmy wideo (montaż -) T0006 V0021 M0057
410074 41 taśmy wideo (produkcja filmów na -) T0007 V0022 P0095
410184 41 teksty (pisanie -), inne niż reklamowe T0012 W0034 R0039
410016 41 teksty (publikowanie -) inne niż teksty reklamowe T0013 P0095 P0120
410031 41 telewizyjne programy rozrywkowe T0023 T0027 D0059
1 | 2 | 3
Szukaj towarów i usług w klasyfikacji nicejskiejPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI