Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja C

dział 16

DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
0 DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
16.1DREWNO PRZETARTE I STRUGANE
16.10DREWNO PRZETARTE I STRUGANE
16.10.1Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
16.10.10Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
16.10.10.0Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
20.10.10-10.00, 20.10.10-32.00, 20.10.10-34.10, 20.10.10-34.90, 20.10.10-35.00, 20.10.10-37.00, 20.10.10-39.00, 20.10.10-50.10, 20.10.10-50.20, 20.10.10-50.90, 20.10.10-71.00, 20.10.10-77.00
16.10.2Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni; wełna drzewna; mączka drzewna; drewno w postaci wiórów lub kawałków
16.10.21Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe
16.10.21.0Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe
20.10.21-10.00, 20.10.21-53.00, 20.10.21-55.00
16.10.22Wełna drzewna; mączka drzewna
16.10.22.0Wełna drzewna; mączka drzewna
20.10.22-00.00
16.10.23Drewno w postaci wiórów lub kawałków
16.10.23.0Drewno w postaci wiórów lub kawałków
20.10.23-03.00, 20.10.23-05.00
16.10.3Drewno nieobrobione; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane lub poddane innej obróbce
16.10.31Drewno nieobrobione malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
16.10.31.0Drewno nieobrobione, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
20.10.31-16.00
16.10.32Drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane
16.10.32.0Drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane
20.10.32-00.00
16.10.39Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki
16.10.39.0Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki
02.01.15-00.10, 02.01.15-00.20
16.10.9Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna; usługi podwykonawców związane z produkcją przetartego i struganego drewna
16.10.91Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna
16.10.91.0Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna
20.10.90-00.00
16.10.99Usługi podwykonawców związane z produkcją drewna przetartego i struganego
16.10.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją drewna przetartego i struganego
20.1008
16.2WYROBY Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
16.21FORNIR I PŁYTY NA BAZIE DREWNA
16.21.1Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze; płyty wiórowe i podobne płyty, z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych
16.21.11Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa
16.21.11.0Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa
20.20.11-03.00
16.21.12Pozostałe rodzaje sklejki, płyt fornirowanych i podobnych laminowanych płyt i arkuszy
16.21.12.0Pozostałe rodzaje sklejki, płyt fornirowanych i podobnych laminowanych płyt i arkuszy
20.20.11-05.00, 20.20.11-09.00, 20.20.12-33.00, 20.20.12-35.10, 20.20.12-35.20, 20.20.12-39.00, 20.20.12-53.00, 20.20.12-55.00, 20.20.12-59.00
16.21.13Płyty wiórowe i podobne płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych
16.21.13.0Płyty wiórowe i podobne płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych
20.20.13-33.10, 20.20.13-33.90, 20.20.13-35.00, 20.20.13-37.10, 20.20.13-37.20, 20.20.13-37.90, 20.20.13-39.00, 20.20.13-50.00
16.21.14Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych
16.21.14.0Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych
20.20.14-13.10, 20.20.14-13.90, 20.20.14-15.10, 20.20.14-15.20, 20.20.14-15.90, 20.20.14-33.10, 20.20.14-33.90, 20.20.14-35.10, 20.20.14-35.20, 20.20.14-35.90, 20.20.14-53.10, 20.20.14-53.90, 20.20.14-55.10, 20.20.14-55.90, 20.20.14-73.00, 20.20.14-75.00
16.21.2Fornir, arkusze do produkcji sklejki; drewno utwardzone
16.21.21Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości <= 6 mm
16.21.21.0Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości <= 6 mm
20.20.21-13.10, 20.20.21-13.20, 20.20.21-18.10, 20.20.21-18.20
16.21.22Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych
16.21.22.0Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych
16.21.9Usługi związane z wykończaniem płyt i paneli; usługi podwykonawców związane z produkcją forniru i płyt drewnopochodnych
16.21.91Usługi związane z wykończaniem płyt i paneli
16.21.91.0Usługi związane z wykończaniem płyt i paneli
20.20.15-00.00
16.21.99Usługi podwykonawców związane z produkcją forniru i płyt drewnopochodnych
16.21.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją forniru i płyt drewnopochodnych
20.20
16.22GOTOWE PŁYTY PODŁOGOWE
16.22.1Gotowe płyty podłogowe
16.22.10Gotowe płyty podłogowe
16.22.10.0Gotowe płyty podłogowe
20.30.12-15.00, 20.30.12-19.00
16.22.9Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych
16.22.99Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych
16.22.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych
20.30.12-15.00, 20.30.12-19.00
16.23POZOSTAŁE WYROBY STOLARSKIE I CIESIELSKIE DLA BUDOWNICTWA
16.23.1Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa z drewna, z wyłączeniem drewnianych budynków prefabrykowanych
16.23.11Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna
16.23.11.0Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna
20.30.11-10.00, 20.30.11-50.10, 20.30.11-50.20, 20.30.11-50.90
16.23.12Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna
16.23.12.0Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna
20.30.12-30.00, 20.30.12-50.00
16.23.19Wyroby stolarskie i ciesielskie z drewna, gdzie indziej niesklasyfikowane
16.23.19.0Wyroby stolarskie i ciesielskie z drewna, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.30.13-00.10, 20.30.13-00.20, 20.30.13-00.30, 20.30.13-00.40, 20.30.13-00.90
16.23.2Prefabrykowane budynki z drewna
16.23.20Prefabrykowane budynki z drewna
16.23.20.0Prefabrykowane budynki z drewna
20.30.20-00.10, 20.30.20-00.20, 20.30.20-00.90
16.23.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
16.23.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
16.23.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
20.30.99-00.00
16.24OPAKOWANIA DREWNIANE
16.24.1Opakowania drewniane
16.24.11Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna
16.24.11.0Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna
20.40.11-33.00, 20.40.11-35.00
16.24.12Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna
16.24.12.0Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna
20.40.12-50.00
16.24.13Pozostałe opakowania drewniane i ich części
16.24.13.0Pozostałe opakowania drewniane i ich części
20.40.12-13.00, 20.40.12-15.00
16.24.9Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych
16.24.99Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych
16.24.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych
20.40.99-00.00
16.29POZOSTAŁE WYROBY Z DREWNA; WYROBY Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
16.29.1Pozostałe wyroby z drewna
16.29.11Narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi, części mioteł, szczotek i pędzli, bloki do wyrobu fajek, prawidła i kopyta do obuwia, z drewna
16.29.11.0Narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi, części mioteł, szczotek i pędzli, bloki do wyrobu fajek, prawidła i kopyta do obuwia, z drewna
20.51.11-00.00
16.29.12Przybory stołowe i kuchenne, z drewna
16.29.12.0Przybory stołowe i kuchenne, z drewna
20.51.12-00.00
16.29.13Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna
16.29.13.0Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna
20.51.13-00.10, 20.51.13-00.20, 20.51.13-00.90
16.29.14Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna
16.29.14.0Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna
19.30.40-91.00, 20.51.14-10.00, 20.51.14-50.20, 20.51.14-50.30, 20.51.14-50.40, 20.51.14-50.90
16.29.2Wyroby z korka, słomy lub pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie
16.29.21Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy; kruszony, granulowany lub mielony; odpady z korka
16.29.21.0Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy; kruszony, granulowany lub mielony; odpady z korka
20.52.11-30.00, 20.52.11-50.00
16.29.22Wyroby z korka naturalnego
16.29.22.0Wyroby z korka naturalnego
20.52.12-50.00, 20.52.12-90.00
16.29.23Bloki, płyty, arkusze lub taśmy, płytki dowolnego kształtu, pełne cylindry, ze sprasowanego korka
16.29.23.0Bloki, płyty, arkusze lub taśmy, płytki dowolnego kształtu, pełne cylindry, ze sprasowanego korka
20.52.13-30.00, 20.52.13-50.00, 20.52.13-70.10, 20.52.13-70.90
16.29.24Korek prasowany; wyroby z korka prasowanego, gdzie indziej niesklasyfikowane
16.29.24.0Korek prasowany; wyroby z korka prasowanego, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.52.14-00.10, 20.52.14-00.20, 20.52.14-00.30, 20.52.14-00.90
16.29.25Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie
16.29.25.0Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie
20.52.15-10.00, 20.52.15-30.00, 20.52.15-55.00, 20.52.15-59.00, 20.52.15-70.00, 20.52.15-90.00
16.29.9Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy
16.29.91Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli
16.29.91.0Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli
20.0508
16.29.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli
16.29.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli
20.51.99-00.00, 20.52.99-00.00
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI