Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja C

PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
0 ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY
0 RUDY METALI
0 POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA
0 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
0 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
0 NAPOJE
0 WYROBY TYTONIOWE
0 WYROBY TEKSTYLNE
0 ODZIEŻ
0 SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
0 DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
0 PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
0 USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
0 KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
0 CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
0 PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
0 WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
0 WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
0 METALE
0 WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
0 KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
0 URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
0 MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
0 POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
0 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
0 MEBLE
0 POZOSTAŁE WYROBY
0 USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI