Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja C

dział 28

MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
0 MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
28.1MASZYNY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
28.11SILNIKI I TURBINY, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
28.11.11Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym przyczepne, do napędu jednostek pływających
28.11.11.0Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym przyczepne, do napędu jednostek pływających
28.11.12Pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, do napędu jednostek pływających; pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym
28.11.12.0Pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, do napędu jednostek pływających; pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym
28.11.13Pozostałe silniki spalinowe wewnętrznego spalania, tłokowe, z zapłonem samoczynnym
28.11.13.0Pozostałe silniki spalinowe wewnętrznego spalania, tłokowe, z zapłonem samoczynnym
28.11.2Turbiny
28.11.21Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary
28.11.21.0Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary
28.11.22Turbiny hydrauliczne i koła wodne
28.11.22.0Turbiny hydrauliczne i koła wodne
28.11.23Turbiny gazowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych
28.11.23.0Turbiny gazowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych
28.11.24Turbiny wiatrowe
28.11.24.0Turbiny wiatrowe
28.11.3Części turbin
28.11.31Części turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary
28.11.31.0Części turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary
28.11.32Części turbin hydraulicznych, kół wodnych, w tym regulatory
28.11.32.0Części turbin hydraulicznych, kół wodnych, w tym regulatory
28.11.33Części turbin gazowych, z wyłączeniem turboodrzutowych i turbośmigłowych
28.11.33.0Części turbin gazowych, z wyłączeniem turboodrzutowych i turbośmigłowych
28.11.4Części do silników
28.11.41Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
28.11.41.0Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
28.11.42Części do pozostałych silników, gdzie indziej niesklasyfikowanych
28.11.42.0Części do pozostałych silników, gdzie indziej niesklasyfikowanych
28.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
28.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
28.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
28.12SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO
28.12.1Silniki hydrauliczne i pneumatyczne, z wyłączeniem części do nich
28.12.11Silniki liniowe (cylindry), hydrauliczne i pneumatyczne
28.12.11.0Silniki liniowe (cylindry), hydrauliczne i pneumatyczne
28.12.12Silniki wirnikowe, hydrauliczne i pneumatyczne
28.12.12.0Silniki wirnikowe, hydrauliczne i pneumatyczne
28.12.13Pompy hydrauliczne
28.12.13.0Pompy hydrauliczne
28.12.14Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
28.12.14.0Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
28.12.15Zespoły hydrauliczne
28.12.15.0Zespoły hydrauliczne
28.12.16Układy hydrauliczne
28.12.16.0Układy hydrauliczne
28.12.2Części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.12.20Części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.12.20.0Części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.12.9Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.13POZOSTAŁE POMPY I SPRĘŻARKI
28.13.1Pompy do cieczy; podnośniki do cieczy
28.13.11Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu
28.13.11.0Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu
28.13.12Pozostałe pompy tłokowe wyporowe do cieczy
28.13.12.0Pozostałe pompy tłokowe wyporowe do cieczy
28.13.13Pozostałe pompy obrotowe wyporowe do cieczy
28.13.13.0Pozostałe pompy obrotowe wyporowe do cieczy
28.13.14Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; pozostałe pompy do cieczy; podnośniki do cieczy
28.13.14.0Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; pozostałe pompy do cieczy; podnośniki do cieczy
28.13.2Pompy powietrzne lub próżniowe; sprężarki powietrza lub innych rodzajów gazu
28.13.21Pompy próżniowe
28.13.21.0Pompy próżniowe
28.13.22Pompy powietrzne ręczne lub nożne
28.13.22.0Pompy powietrzne ręczne lub nożne
28.13.23Sprężarki do urządzeń chłodniczych
28.13.23.0Sprężarki do urządzeń chłodniczych
28.13.24Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny pojazd
28.13.24.0Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny pojazd
28.13.25Turbosprężarki
28.13.25.0Turbosprężarki
28.13.26Sprężarki wyporowe tłokowe
28.13.26.0Sprężarki wyporowe tłokowe
28.13.27Sprężarki wyporowe-rotacyjne, jednowałowe i wielowałowe
28.13.27.0Sprężarki wyporowe-rotacyjne, jednowałowe i wielowałowe
28.13.28Pozostałe sprężarki
28.13.28.0Pozostałe sprężarki
28.13.3Części pomp i sprężarek
28.13.31Części pomp do cieczy; części podnośników do cieczy
28.13.31.0Części pomp do cieczy; części podnośników do cieczy
28.13.32Części pomp powietrznych i próżniowych, sprężarek powietrza i innych rodzajów gazu, wentylatorów i wyciągów
28.13.32.0Części pomp powietrznych i próżniowych, sprężarek powietrza i innych rodzajów gazu, wentylatorów i wyciągów
28.13.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych pomp i sprężarek
28.13.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych pomp i sprężarek
28.13.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych pomp i sprężarek
28.14POZOSTAŁE KURKI I ZAWORY
28.14.1Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp.
28.14.11Zawory ciśnieniowe: redukcyjne, sterujące, kontrolne i zawory bezpieczeństwa
28.14.11.0Zawory ciśnieniowe: redukcyjne, sterujące, kontrolne i zawory bezpieczeństwa
28.14.12Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien i podobnej armatury; zawory do grzejników centralnego ogrzewania
28.14.12.0Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien i podobnej armatury; zawory do grzejników centralnego ogrzewania
28.14.13Zawory do sterowania procesami, zawory zasuwowe, zawory talerzowe o kadłubie kulistym i pozostałe zawory
28.14.13.0Zawory do sterowania procesami, zawory zasuwowe, zawory talerzowe o kadłubie kulistym i pozostałe zawory
28.14.2Części kurków, kranów, zaworów i podobnych wyrobów
28.14.20Części kurków, kranów, zaworów i podobnych wyrobów
28.14.20.0Części kurków, kranów, zaworów i podobnych wyrobów
28.14.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych kurków i zaworów
28.14.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych kurków i zaworów
28.14.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych kurków i zaworów
28.15ŁOŻYSKA, KOŁA ZĘBATE, PRZEKŁADNIE ZĘBATE I ELEMENTY NAPĘDOWE
28.15.1Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe
28.15.10Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe
28.15.10.0Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe
28.15.2Pozostałe łożyska, koła zębate, przekładnie zębate i elementy napędowe
28.15.21Łańcuchy przegubowe z żeliwa lub stali
28.15.21.0Łańcuchy przegubowe z żeliwa lub stali
28.15.22Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) oraz korby
28.15.22.0Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) oraz korby
28.15.23Obudowy łożysk i łożyska ślizgowe
28.15.23.0Obudowy łożysk i łożyska ślizgowe
28.15.24Koła zębate i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość
28.15.24.0Koła zębate i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość
28.15.25Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza
28.15.25.0Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza
28.15.26Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, włączając przeguby uniwersalne
28.15.26.0Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, włączając przeguby uniwersalne
28.15.3Części łożysk, kół i przekładni zębatych i elementów napędowych
28.15.31Kulki, igiełki i wałeczki łożysk; części łożysk kulkowych i wałeczkowych
28.15.31.0Kulki, igiełki i wałeczki łożysk; części łożysk kulkowych i wałeczkowych
28.15.32Części łańcuchów przegubowych z żeliwa lub stali
28.15.32.0Części łańcuchów przegubowych z żeliwa lub stali
28.15.39Części pozostałych łożysk i elementów napędowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.15.39.0Części pozostałych łożysk i elementów napędowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.15.9Usługi podwykonawców związane z produkcją łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
28.15.99Usługi podwykonawców związane z produkcją łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
28.15.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
28.2POZOSTAŁE MASZYNY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
28.21PIECE, PALENISKA I PALNIKI PIECOWE
28.21.1Piece, paleniska i palniki piecowe oraz ich części
28.21.11Palniki piecowe; mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne; mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia
28.21.11.0Palniki piecowe; mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne; mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia
28.21.12Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, nieelektryczne, włączając piece do spopielania, ale z wyłączeniem pieców piekarskich
28.21.12.0Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, nieelektryczne, włączając piece do spopielania, ale z wyłączeniem pieców piekarskich
28.21.13Piece przemysłowe lub laboratoryjne, elektryczne; urządzenia działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych
28.21.13.0Piece przemysłowe lub laboratoryjne, elektryczne; urządzenia działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych
28.21.14Części pieców, palenisk i palników piecowych
28.21.14.0Części pieców, palenisk i palników piecowych
28.21.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pieców, palenisk i palników piecowych
28.21.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pieców, palenisk i palników piecowych
28.21.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pieców, palenisk i palników piecowych
28.22URZĄDZENIA DŹWIGOWE I CHWYTAKI
28.22.1Urządzenia dźwigowe i chwytaki oraz ich części
28.22.11Wielokrążki i wciągniki, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.22.11.0Wielokrążki i wciągniki, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.22.12Windy kopalniane; wciągarki zaprojektowane specjalnie do pracy pod powierzchnią ziemi; pozostałe wciągarki; przyciągarki
28.22.12.0Windy kopalniane; wciągarki zaprojektowane specjalnie do pracy pod powierzchnią ziemi; pozostałe wciągarki; przyciągarki
28.22.13Podnośniki; wciągniki w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów
28.22.13.0Podnośniki; wciągniki w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów
28.22.14Żurawie; dźwignice; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi
28.22.14.0Żurawie; dźwignice; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi
28.22.15Wózki widłowe, pozostałe wozy i wózki transportu wewnętrznego; ciągniki w rodzaju stosowanych na peronach kolejowych
28.22.15.0Wózki widłowe, pozostałe wozy i wózki transportu wewnętrznego; ciągniki w rodzaju stosowanych na peronach kolejowych
28.22.16Wyciągi pionowe i pochyłe, schody ruchome i chodniki ruchome
28.22.16.0Wyciągi pionowe i pochyłe, schody ruchome i chodniki ruchome
28.22.17Wyciągi i przenośniki pneumatyczne oraz pozostałe wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materiałów
28.22.17.0Wyciągi i przenośniki pneumatyczne oraz pozostałe wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materiałów
28.22.18Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadowywania lub rozładowywania
28.22.18.0Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadowywania lub rozładowywania
28.22.19Części urządzeń dźwigowych i chwytaków
28.22.19.0Części urządzeń dźwigowych i chwytaków
28.22.2Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do dźwigów, koparek i podobne
28.22.20Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do dźwigów, koparek i podobne
28.22.20.0Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do dźwigów, koparek i podobne
28.22.9Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń dźwigowych i chwytaków
28.22.99Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń dźwigowych i chwytaków
28.22.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń dźwigowych i chwytaków
28.23MASZYNY I SPRZĘT BIUROWY, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
28.23.1Maszyny do pisania, maszyny do redagowania tekstów i maszyny liczące
28.23.11Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów
28.23.11.0Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów
28.23.12Kalkulatory elektroniczne i kieszonkowe maszyny elektroniczne z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych
28.23.12.0Kalkulatory elektroniczne i kieszonkowe maszyny elektroniczne z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych
28.23.13Maszyny do księgowania, kasy rejestrujące, maszyny do frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące
28.23.13.0Maszyny do księgowania, kasy rejestrujące, maszyny do frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące
28.23.2Pozostałe maszyny biurowe; części i akcesoria do maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.23.21Fotokopiarki optyczne, kopiarki stykowe lub termokopiarki
28.23.21.0Fotokopiarki optyczne, kopiarki stykowe lub termokopiarki (z wył. 8443 39 90)
28.23.22Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego
28.23.22.0Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego
28.23.23Pozostałe maszyny biurowe
28.23.23.0Pozostałe maszyny biurowe
28.23.24Części i akcesoria do maszyn do pisania oraz maszyn liczących
28.23.24.0Części i akcesoria do maszyn do pisania oraz maszyn liczących
28.23.25Części i akcesoria do pozostałych maszyn biurowych, z wyłączeniem fotokopiarek
28.23.25.0Części i akcesoria do pozostałych maszyn biurowych, z wyłączeniem fotokopiarek
28.23.26Części i akcesoria do fotokopiarek
28.23.26.0Części i akcesoria do fotokopiarek
28.23.9Usługi związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych; usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.23.91Usługi związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.23.91.0Usługi związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.23.99Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.23.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.24NARZĘDZIA RĘCZNE MECHANICZNE
28.24.1Narzędzia ręczne elektromechaniczne z samodzielnym silnikiem elektrycznym; pozostałe przenośne mechaniczne narzędzia ręczne
28.24.11Narzędzia ręczne elektromechaniczne z samodzielnym silnikiem elektrycznym
28.24.11.0Narzędzia ręczne elektromechaniczne z samodzielnym silnikiem elektrycznym
28.24.12Pozostałe przenośne mechaniczne narzędzia ręczne
28.24.12.0Pozostałe przenośne mechaniczne narzędzia ręczne
28.24.2Części do mechanicznych narzędzi ręcznych
28.24.21Części do elektromechanicznych narzędzi ręcznych z samodzielnym silnikiem elektrycznym
28.24.21.0Części do elektromechanicznych narzędzi ręcznych z samodzielnym silnikiem elektrycznym
28.24.22Części do pozostałych przenośnych mechanicznych narzędzi ręcznych
28.24.22.0Części do pozostałych przenośnych mechanicznych narzędzi ręcznych
28.24.9Usługi podwykonawców związane z produkcją mechanicznych narzędzi ręcznych
28.24.99Usługi podwykonawców związane z produkcją mechanicznych narzędzi ręcznych
28.24.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją mechanicznych narzędzi ręcznych
28.25PRZEMYSŁOWE URZĄDZENIA CHŁODNICZE I WENTYLACYJNE
28.25.1Wymienniki ciepła; urządzenia klimatyzacyjne, z wyłączeniem przeznaczonych dla gospodarstw domowych; urządzenia chłodnicze lub zamrażające
28.25.11Wymienniki ciepła i urządzenia do skraplania powietrza lub innych gazów
28.25.11.0Wymienniki ciepła i urządzenia do skraplania powietrza lub innych gazów
28.25.12Urządzenia klimatyzacyjne, z wyłączeniem przeznaczonych dla gospodarstw domowych
28.25.12.0Urządzenia klimatyzacyjne, z wyłączeniem przeznaczonych dla gospodarstw domowych
28.25.13Urządzenia chłodnicze lub zamrażające i pompy cieplne, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
28.25.13.0Urządzenia chłodnicze lub zamrażające i pompy cieplne, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
28.25.14Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.25.14.0Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.25.2Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, podłogowych, ściennych, okiennych, sufitowych lub dachowych
28.25.20Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, podłogowych, ściennych, okiennych, sufitowych lub dachowych
28.25.20.0Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, podłogowych, ściennych, okiennych, sufitowych lub dachowych
28.25.3Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
28.25.30Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
28.25.30.0Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
28.25.9Usługi podwykonawców związane z produkcją przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
28.25.99Usługi podwykonawców związane z produkcją przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
28.25.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
28.29POZOSTAŁE MASZYNY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
28.29.1Wytwornice gazu, urządzenia i aparatura do destylacji i filtrowania
28.29.11Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego; wytwornice acetylenu i podobne; instalacje do destylacji lub rektyfikacji
28.29.11.0Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego; wytwornice acetylenu i podobne; instalacje do destylacji lub rektyfikacji
28.29.12Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy
28.29.12.0Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy
28.29.13Filtry do oleju lub paliwa oraz filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych
28.29.13.0Filtry do oleju lub paliwa oraz filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych
28.29.2Urządzenia do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania butelek lub innych pojemników; gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku; uszczelki
28.29.21Urządzenia do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania butelek lub innych pojemników
28.29.21.0Urządzenia do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania butelek lub innych pojemników
28.29.22Gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku oraz podobne urządzenia mechaniczne, z wyłączeniem przeznaczonych dla rolnictwa
28.29.22.0Gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku oraz podobne urządzenia mechaniczne, z wyłączeniem przeznaczonych dla rolnictwa
28.29.23Uszczelki z cienkiej blachy; uszczelnienia mechaniczne
28.29.23.0Uszczelki z cienkiej blachy; uszczelnienia mechaniczne
28.29.3Urządzenia do ważenia i mierzenia przemysłowe, domowe i inne
28.29.31Urządzenia do ważenia do celów przemysłowych; wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach; wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej z góry masy materiału
28.29.31.0Urządzenia do ważenia do celów przemysłowych; wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach; wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej z góry masy materiału
28.29.32Wagi do ważenia osób i wagi do stosowania w gospodarstwie domowym
28.29.32.0Wagi do ważenia osób i wagi do stosowania w gospodarstwie domowym
28.29.39Pozostałe urządzenia do ważenia i mierzenia
28.29.39.0Pozostałe urządzenia do ważenia i mierzenia
28.29.4Wirówki, kalandry i automaty sprzedające
28.29.41Wirówki, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.29.41.0Wirówki, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.29.42Kalandry lub inne maszyny do walcowania, z wyłączeniem maszyn do walcowania metalu lub szkła
28.29.42.0Kalandry lub inne maszyny do walcowania, z wyłączeniem maszyn do walcowania metalu lub szkła
28.29.43Automaty sprzedające
28.29.43.0Automaty sprzedające
28.29.5Zmywarki do naczyń typu przemysłowego
28.29.50Zmywarki do naczyń typu przemysłowego
28.29.50.0Zmywarki do naczyń typu przemysłowego
28.29.6Urządzenia do obróbki materiałów poprzez proces obejmujący zmianę temperatury, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.29.60Urządzenia do obróbki materiałów poprzez proces obejmujący zmianę temperatury, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.29.60.0Urządzenia do obróbki materiałów poprzez proces obejmujący zmianę temperatury, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.29.7Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nieelektryczne; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego
28.29.70Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nieelektryczne; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego
28.29.70.0Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nieelektryczne; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego
28.29.8Części do pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.29.81Części do wytwornic gazu generatorowego lub gazu wodnego
28.29.81.0Części do wytwornic gazu generatorowego lub gazu wodnego
28.29.82Części wirówek; części do urządzeń i aparatury do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów
28.29.82.0Części wirówek; części do urządzeń i aparatury do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów
28.29.83Części kalandrów lub pozostałych urządzeń mechanicznych do walcowania; części mechanicznych urządzeń rozpylających, odważniki i części do urządzeń ważących; części automatów sprzedających
28.29.83.0Części kalandrów lub pozostałych urządzeń mechanicznych do walcowania; części mechanicznych urządzeń rozpylających, odważniki i części do urządzeń ważących; części automatów sprzedających
28.29.84Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.29.84.0Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.29.85Części przemysłowych zmywarek do naczyń oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania
28.29.85.0Części przemysłowych zmywarek do naczyń oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania
28.29.86Części nieelektrycznych maszyn i urządzeń do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania; części maszyn i urządzeń do gazowego odpuszczania powierzchniowego
28.29.86.0Części nieelektrycznych maszyn i urządzeń do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania; części maszyn i urządzeń do gazowego odpuszczania powierzchniowego
28.29.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.29.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.29.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.3MASZYNY DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
28.30MASZYNY DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
28.30.1Ciągniki kierowane przez pieszego
28.30.10Ciągniki kierowane przez pieszego
28.30.10.0Ciągniki kierowane przez pieszego
28.30.2Pozostałe ciągniki rolnicze
28.30.21Ciągniki o mocy silnika <= 37 kW
28.30.21.0Ciągniki o mocy silnika <= 37 kW
28.30.22Ciągniki o mocy silnika > 37 kW i <= 59 kW
28.30.22.0Ciągniki o mocy silnika > 37 kW i <= 59 kW
28.30.23Ciągniki o mocy silnika > 59 kW
28.30.23.0Ciągniki o mocy silnika > 59 kW
28.30.3Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa do uprawy gleby
28.30.31Pługi
28.30.31.0Pługi
28.30.32Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki
28.30.32.0Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki
28.30.33Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania
28.30.33.0Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania
28.30.34Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów
28.30.34.0Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów
28.30.39Pozostałe maszyny dla rolnictwa i leśnictwa do uprawy gleby
28.30.39.0Pozostałe maszyny dla rolnictwa i leśnictwa do uprawy gleby
28.30.4Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych
28.30.40Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych
28.30.40.0Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych
28.30.5Maszyny do zbioru płodów rolnych
28.30.51Kosiarki, włączając zespoły tnące montowane na ciągnikach, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.30.51.0Kosiarki, włączając zespoły tnące montowane na ciągnikach, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.30.52Maszyny do zbioru siana
28.30.52.0Maszyny do zbioru siana
28.30.53Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające
28.30.53.0Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające
28.30.54Maszyny do zbioru roślin okopowych
28.30.54.0Maszyny do zbioru roślin okopowych
28.30.59Maszyny żniwne i omłotowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.30.59.0Maszyny żniwne i omłotowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.30.6Maszyny do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych lub ogrodnictwa
28.30.60Maszyny do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych lub ogrodnictwa
28.30.60.0Maszyny do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych lub ogrodnictwa
28.30.7Przyczepy samozaładowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla celów rolniczych
28.30.70Przyczepy samozaładowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla celów rolniczych
28.30.70.0Przyczepy samozaładowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla celów rolniczych
28.30.8Pozostałe urządzenia dla rolnictwa i leśnictwa
28.30.81Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych, z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
28.30.81.0Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych, z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
28.30.82Dojarki mechaniczne
28.30.82.0Dojarki mechaniczne
28.30.83Urządzenia do przygotowania karmy i paszy dla zwierząt
28.30.83.0Urządzenia do przygotowania karmy i paszy dla zwierząt
28.30.84Inkubatory i wylęgarnie drobiu
28.30.84.0Inkubatory i wylęgarnie drobiu
28.30.85Urządzenia drobiarskie
28.30.85.0Urządzenia drobiarskie
28.30.86Maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, hodowli drobiu lub pszczół, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.30.86.0Maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, hodowli drobiu lub pszczół, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.30.9Części maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa; usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.30.91Części maszyn żniwnych i omłotowych, kosiarek, urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych (z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych)
28.30.91.0Części maszyn żniwnych i omłotowych, kosiarek, urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych (z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych)
28.30.92Części maszyn do uprawy gleby
28.30.92.0Części maszyn do uprawy gleby
28.30.93Części pozostałych urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa
28.30.93.0Części pozostałych urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa
28.30.94Części dojarek mechanicznych i części urządzeń mleczarskich
28.30.94.0Części dojarek mechanicznych i części urządzeń mleczarskich
28.30.99Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.30.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.4MASZYNY I NARZĘDZIA MECHANICZNE
28.41MASZYNY DO OBRÓBKI METALU
28.41.1Obrabiarki do obróbki metalu polegającej na usuwaniu materiału za pomocą lasera itp.; centra obróbkowe itp.
28.41.11Obrabiarki do obróbki metalu polegającej na usuwaniu materiału za pomocą lasera, metodą ultradźwiękową lub podobną
28.41.11.0Obrabiarki do obróbki metalu polegającej na usuwaniu materiału za pomocą lasera, metodą ultradźwiękową lub podobną
28.41.12Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe i wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne, do metalu
28.41.12.0Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe i wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne, do metalu
28.41.2Tokarki, wytaczarki i frezarki do obróbki metalu
28.41.21Tokarki do usuwania metalu
28.41.21.0Tokarki do usuwania metalu
28.41.22Obrabiarki do wiercenia, wytaczania, frezowania metalu; obrabiarki do gwintowania otworów w metalu, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.41.22.0Obrabiarki do wiercenia, wytaczania, frezowania metalu; obrabiarki do gwintowania otworów w metalu, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.41.23Obrabiarki do stępiania ostrych krawędzi, ostrzenia, szlifowania lub innego rodzaju operacji wykończeniowych w obróbce metalu
28.41.23.0Obrabiarki do stępiania ostrych krawędzi, ostrzenia, szlifowania lub innego rodzaju operacji wykończeniowych w obróbce metalu
28.41.24Obrabiarki do strugania wzdłużnego, piłowania, obcinania lub innego rodzaju skrawania w metalu
28.41.24.0Obrabiarki do strugania wzdłużnego, piłowania, obcinania lub innego rodzaju skrawania w metalu
28.41.3Pozostałe maszyny do obróbki metalu
28.41.31Giętarki, krawędziarki i prostownice do metalu
28.41.31.0Giętarki, krawędziarki i prostownice do metalu
28.41.32Nożyce mechaniczne, dziurkarki i wykrawarki do metalu
28.41.32.0Nożyce mechaniczne, dziurkarki i wykrawarki do metalu
28.41.33Kuźniarki lub prasy kuźnicze oraz młoty; prasy hydrauliczne i prasy do obróbki metali, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.41.33.0Kuźniarki lub prasy kuźnicze oraz młoty; prasy hydrauliczne i prasy do obróbki metali, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.41.34Maszyny do obróbki metalu, cermetali, bez usuwania materiału, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.41.34.0Maszyny do obróbki metalu, cermetali, bez usuwania materiału, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.41.4Części i akcesoria maszyn do obróbki metalu
28.41.40Części i akcesoria maszyn do obróbki metalu
28.41.40.0Części i akcesoria maszyn do obróbki metalu
28.41.9Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki metalu
28.41.99Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki metalu
28.41.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki metalu
28.49POZOSTAŁE NARZĘDZIA MECHANICZNE
28.49.1Obrabiarki do kamienia, drewna i podobnych twardych materiałów
28.49.11Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu lub podobnych materiałów mineralnych lub do obróbki szkła na zimno
28.49.11.0Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu lub podobnych materiałów mineralnych lub do obróbki szkła na zimno
28.49.12Obrabiarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów; urządzenia do galwanizacji
28.49.12.0Obrabiarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów; urządzenia do galwanizacji
28.49.2Uchwyty narzędziowe i pozostałe części narzędzi mechanicznych
28.49.21Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie, maszynowe do obrabiarek
28.49.21.0Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie, maszynowe do obrabiarek
28.49.22Uchwyty przedmiotów obrabianych
28.49.22.0Uchwyty przedmiotów obrabianych
28.49.23Podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek
28.49.23.0Podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek
28.49.24Części obrabiarek do drewna, korka, kamienia, ebonitu lub podobnych twardych materiałów
28.49.24.0Części obrabiarek do drewna, korka, kamienia, ebonitu lub podobnych twardych materiałów
28.49.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych narzędzi mechanicznych
28.49.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych narzędzi mechanicznych
28.49.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych narzędzi mechanicznych
28.9POZOSTAŁE MASZYNY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
28.91MASZYNY DLA METALURGII
28.91.1Maszyny dla metalurgii oraz części do nich
28.91.11Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze; walcarki do metalu
28.91.11.0Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze; walcarki do metalu
28.91.12Części maszyn dla metalurgii; części walcarek do metalu
28.91.12.0Części maszyn dla metalurgii; części walcarek do metalu
28.91.9Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla metalurgii
28.91.99Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla metalurgii
28.91.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla metalurgii
28.92MASZYNY DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ DLA BUDOWNICTWA
28.92.1Maszyny dla górnictwa i do wydobywania
28.92.11Wyciągi i przenośniki zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi
28.92.11.0Wyciągi i przenośniki zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi
28.92.12Wrębiarki do węgla lub skał, maszyny do drążenia tuneli; pozostałe maszyny do wierceń i do głębienia szybów
28.92.12.0Wrębiarki do węgla lub skał, maszyny do drążenia tuneli; pozostałe maszyny do wierceń i do głębienia szybów
28.92.2Pozostałe samobieżne maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud, włączając spycharki czołowe, koparki i walce drogowe
28.92.21Spycharki czołowe i skośne samobieżne
28.92.21.0Spycharki czołowe i skośne samobieżne
28.92.22Równiarki i niwelatory samobieżne
28.92.22.0Równiarki i niwelatory samobieżne
28.92.23Zgarniarki samobieżne
28.92.23.0Zgarniarki samobieżne
28.92.24Podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne
28.92.24.0Podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne
28.92.25Ładowarki czołowe samobieżne
28.92.25.0Ładowarki czołowe samobieżne
28.92.26Koparki, czerparki i ładowarki samobieżne, których część robocza wraz z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 360°) względem podwozia, z wyłączeniem ładowarek czołowych
28.92.26.0Koparki, czerparki i ładowarki samobieżne, których część robocza wraz z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 360°) względem podwozia, z wyłączeniem ładowarek czołowych
28.92.27Pozostałe samobieżne koparki, czerparki i ładowarki; pozostałe samobieżne maszyny dla górnictwa i do wydobywania
28.92.27.0Pozostałe samobieżne koparki, czerparki i ładowarki; pozostałe samobieżne maszyny dla górnictwa i do wydobywania
28.92.28Lemiesze do spycharek czołowych lub skośnych
28.92.28.0Lemiesze do spycharek czołowych lub skośnych
28.92.29Pojazdy samowyładowcze przeznaczone do użytku poza drogami publicznymi
28.92.29.0Pojazdy samowyładowcze przeznaczone do użytku poza drogami publicznymi
28.92.3Pozostałe maszyny przeznaczone do przygotowania wykopów
28.92.30Pozostałe maszyny przeznaczone do przygotowania wykopów
28.92.30.0Pozostałe maszyny przeznaczone do przygotowania wykopów
28.92.4Maszyny do sortowania, rozdrabniania, mieszania ziemi, kamieni, rud i pozostałych substancji mineralnych; maszyny formierskie
28.92.40Maszyny do sortowania, rozdrabniania, mieszania ziemi, kamieni, rud i pozostałych substancji mineralnych; maszyny formierskie
28.92.40.0Maszyny do sortowania, rozdrabniania, mieszania ziemi, kamieni, rud i pozostałych substancji mineralnych; maszyny formierskie
28.92.5Ciągniki gąsienicowe
28.92.50Ciągniki gąsienicowe
28.92.50.0Ciągniki gąsienicowe
28.92.6Części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
28.92.61Części maszyn do wiercenia, do głębienia szybów; części żurawi; części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
28.92.61.0Części maszyn do wiercenia, do głębienia szybów; części żurawi; części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
28.92.62Części maszyn do sortowania, rozdrabniania lub podobnej obróbki ziemi, kamieni i podobnych materiałów
28.92.62.0Części maszyn do sortowania, rozdrabniania lub podobnej obróbki ziemi, kamieni i podobnych materiałów
28.92.9Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa
28.92.99Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa
28.92.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa
28.93MASZYNY STOSOWANE W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW
28.93.1Maszyny stosowane w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów oraz części do nich
28.93.11Wirówki do mleka
28.93.11.0Wirówki do mleka
28.93.12Urządzenia mleczarskie
28.93.12.0Urządzenia mleczarskie
28.93.13Maszyny i urządzenia do przemiału lub innego rodzaju przerobu zbóż lub suszonych warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.93.13.0Maszyny i urządzenia do przemiału lub innego rodzaju przerobu zbóż lub suszonych warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.93.14Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wina, cydru, soków owocowych lub podobnych napojów
28.93.14.0Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wina, cydru, soków owocowych lub podobnych napojów
28.93.15Piece piekarskie nieelektryczne; przemysłowe urządzenia do gotowania i ogrzewania
28.93.15.0Piece piekarskie nieelektryczne; przemysłowe urządzenia do gotowania i ogrzewania
28.93.16Suszarnie do produktów rolniczych
28.93.16.0Suszarnie do produktów rolniczych
28.93.17Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, włącznie z olejami lub innymi tłuszczami, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.93.17.0Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, włącznie z olejami lub innymi tłuszczami, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. 8438 90 00)
28.93.19Maszyny do przetwórstwa tytoniu, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.93.19.0Maszyny do przetwórstwa tytoniu, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.93.2Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
28.93.20Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
28.93.20.0Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
28.93.3Części maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
28.93.31Części maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji napojów
28.93.31.0Części maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji napojów
28.93.32Części maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności
28.93.32.0Części maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności
28.93.33Części maszyn stosowanych w przetwórstwie tytoniu
28.93.33.0Części maszyn stosowanych w przetwórstwie tytoniu
28.93.34Części urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
28.93.34.0Części urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
28.93.9Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
28.93.99Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
28.93.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
28.94MASZYNY DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO
28.94.1Maszyny do obróbki wstępnej, przędzenia, tkania i dziania
28.94.11Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien chemicznych, materiałów lub przędzy z włókien chemicznych; maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych
28.94.11.0Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien chemicznych, materiałów lub przędzy z włókien chemicznych; maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych
28.94.12Przędzarki włókiennicze; łączniarki, skręcarki, motarki lub przewijarki włókiennicze
28.94.12.0Przędzarki włókiennicze; łączniarki, skręcarki, motarki lub przewijarki włókiennicze
28.94.13Maszyny tkackie (krosna)
28.94.13.0Maszyny tkackie (krosna)
28.94.14Dziewiarki; zszywarki-trykotarki i podobne; maszyny do igłowania
28.94.14.0Dziewiarki; zszywarki-trykotarki i podobne; maszyny do igłowania
28.94.15Urządzenia pomocnicze stosowane wraz z maszynami do obróbki materiałów włókienniczych; maszyny do drukowania na materiałach włókienniczych
28.94.15.0Urządzenia pomocnicze stosowane wraz z maszynami do obróbki materiałów włókienniczych; maszyny do drukowania na materiałach włókienniczych
28.94.2Maszyny dla przemysłu tekstylnego i odzieżowego, włączając maszyny do szycia
28.94.21Maszyny do prania, czyszczenia, wyżymania, prasowania, tłoczenia, farbowania, nawijania i podobnej obróbki przędzy włókienniczej i tkanin; urządzenia do produkcji i wykończania filcu
28.94.21.0Maszyny do prania, czyszczenia, wyżymania, prasowania, tłoczenia, farbowania, nawijania i podobnej obróbki przędzy włókienniczej i tkanin; urządzenia do produkcji i wykończania filcu
28.94.22Maszyny pralnicze typu profesjonalnego; maszyny do prania na sucho; suszarki o pojemności jednorazowej > 10 kg suchej bielizny
28.94.22.0Maszyny pralnicze typu profesjonalnego; maszyny do prania na sucho; suszarki o pojemności jednorazowej > 10 kg suchej bielizny
28.94.23Suszarki wirówkowe
28.94.23.0Suszarki wirówkowe
28.94.24Maszyny do szycia, z wyłączeniem maszyn do zszywania książek i maszyn do szycia typu domowego
28.94.24.0Maszyny do szycia, z wyłączeniem maszyn do zszywania książek i maszyn do szycia typu domowego
28.94.3Maszyny do obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych lub do wyrobu i naprawy obuwia i pozostałych wyrobów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych
28.94.30Maszyny do obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych lub do wyrobu i naprawy obuwia i pozostałych wyrobów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych
28.94.30.0Maszyny do obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych lub do wyrobu i naprawy obuwia i pozostałych wyrobów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych
28.94.4Maszyny do szycia typu domowego
28.94.40Maszyny do szycia typu domowego
28.94.40.0Maszyny do szycia typu domowego
28.94.5Części i akcesoria maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.94.51Części i akcesoria maszyn tkackich i przędzarek
28.94.51.0Części i akcesoria maszyn tkackich i przędzarek
28.94.52Części i akcesoria pozostałych maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.94.52.0Części i akcesoria pozostałych maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.94.9Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.94.99Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.94.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.95MASZYNY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
28.95.1Maszyny dla przemysłu papierniczego oraz części do nich
28.95.11Maszyny dla przemysłu papierniczego, z wyłączeniem części do nich
28.95.11.0Maszyny dla przemysłu papierniczego, z wyłączeniem części do nich
28.95.12Części maszyn dla przemysłu papierniczego
28.95.12.0Części maszyn dla przemysłu papierniczego
28.95.9Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu papierniczego
28.95.99Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu papierniczego
28.95.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu papierniczego
28.96MASZYNY DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH
28.96.1Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.96.10Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.96.10.0Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. 8477 90)
28.96.2Części maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.96.20Części maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.96.20.0Części maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.96.9Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
28.96.99Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
28.96.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
28.99POZOSTAŁE MASZYNY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
28.99.1Maszyny drukarskie i introligatorskie
28.99.11Maszyny introligatorskie, włączając niciarki
28.99.11.0Maszyny introligatorskie, włączając niciarki
28.99.12Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt
28.99.12.0Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt
28.99.13Maszyny drukarskie offsetowe, z wyłączeniem maszyn typu biurowego
28.99.13.0Maszyny drukarskie offsetowe, z wyłączeniem maszyn typu biurowego
28.99.14Pozostałe maszyny drukarskie, z wyłączeniem maszyn typu biurowego
28.99.14.0Pozostałe maszyny drukarskie, z wyłączeniem maszyn typu biurowego
28.99.2Maszyny i urządzenia w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów
28.99.20Maszyny i urządzenia w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów
28.99.20.0Maszyny i urządzenia w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów
28.99.3Maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.99.31Suszarki do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury; pozostałe suszarki (z wyłączeniem stosowanych w gospodarstwie domowym), gdzie indziej niesklasyfikowane
28.99.31.0Suszarki do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury; pozostałe suszarki (z wyłączeniem stosowanych w gospodarstwie domowym), gdzie indziej niesklasyfikowane
28.99.32Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu
28.99.32.0Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu
28.99.39Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; urządzenia do wyważania kół; maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowa
28.99.39.0Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; urządzenia do wyważania kół; maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowa
28.99.4Części maszyn drukarskich i introligatorskich
28.99.40Części maszyn drukarskich i introligatorskich
28.99.40.0Części maszyn drukarskich i introligatorskich
28.99.5Części maszyn i urządzeń w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów; części do pozostałych maszyn s
28.99.51Części maszyn i urządzeń w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów
28.99.51.0Części maszyn i urządzeń w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów
28.99.52Części do pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
28.99.52.0Części do pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
28.99.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.99.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.99.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00
Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz
Nowelizacja ustaw podatkowych zawierająca ulgę w podatku CIT i PIT na innowacje, czyli IP box wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Obniżony został do 5 proc. CIT i PIT dla tych podmiotów, które uzyskują przychody z komercjalizacji własności intelektualnej, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią
Zgodnie z wytycznymi RODO, brak wyraźniej zgody na przetwarzanie danych osobowych może być potraktowany jako odmowa udziału w procesie rekrutacji. Zgodę trzeba więc wpisać do CV, choć jej oficjalny wzór nie istnieje.