Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja P

dział 85

USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
EDUKACJA
0 USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI
85.1WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
85.10WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
85.10.1Wychowanie przedszkolne
85.10.10Wychowanie przedszkolne
85.10.10.0Wychowanie przedszkolne
85.2USŁUGI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
85.20USŁUGI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
85.20.1Usługi szkół podstawowych
85.20.11Usługi szkół podstawowych on-line
85.20.11.0Usługi szkół podstawowych on-line
85.20.12Usługi szkół podstawowych, z wyłączeniem usług szkół podstawowych on-line
85.20.12.0Usługi szkół podstawowych, z wyłączeniem usług szkół podstawowych on-line
85.3USŁUGI GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH
85.31USŁUGI GIMNAZJÓW, LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I PROFILOWANYCH
85.31.1Usługi gimnazjów, liceów ogólnokształcących i profilowanych
85.31.11Usługi gimnazjów on-line
85.31.11.0Usługi gimnazjów on-line
85.31.12Usługi gimnazjów, z wyłączeniem usług gimnazjów on-line
85.31.12.0Usługi gimnazjów, z wyłączeniem usług gimnazjów on-line
85.31.13Usługi liceów ogólnokształcących i profilowanych on-line
85.31.13.1Usługi liceów ogólnokształcących on-line
85.31.13.2Usługi liceów profilowanych on-line
85.31.14Usługi liceów ogólnokształcących i profilowanych, z wyłączeniem usług liceów on-line
85.31.14.1Usługi liceów ogólnokształcących, z wyłączeniem usług liceów ogólnokształcących on-line
85.31.14.2Usługi liceów profilowanych, z wyłączeniem usług liceów profilowanych on-line
85.32USŁUGI SZKÓŁ ZAWODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH
85.32.1Usługi szkół zawodowych, z wyłączeniem szkół policealnych
85.32.11Usługi zasadniczych szkół zawodowych on-line
85.32.11.0Usługi zasadniczych szkół zawodowych on-line
85.32.12Usługi zasadniczych szkół zawodowych (z wyłączeniem usług zasadniczych szkół zawodowych on-line) oraz usługi szkół specjalnych przysposabiających do pracy
85.32.12.1Usługi zasadniczych szkół zawodowych, z wyłączeniem usług zasadniczych szkół zawodowych on-line
85.32.12.2Usługi szkół specjalnych przysposabiających do pracy
85.32.13Usługi techników on-line
85.32.13.0Usługi techników on-line
85.32.14Usługi techników, z wyłączeniem usług techników on-line
85.32.14.0Usługi techników, z wyłączeniem usług techników on-line
85.4USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH, ZAKŁADÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH
85.41USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH
85.41.1Usługi szkół policealnych
85.41.11Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym on-line
85.41.11.0Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym on-line
85.41.12Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line
85.41.12.0Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line
85.41.13Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym on-line
85.41.13.0Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym on-line
85.41.14Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line
85.41.14.0Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line
85.42USŁUGI ZAKŁADÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH
85.42.1Usługi zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz usługi szkół wyższych
85.42.11Usługi zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich on-line
85.42.11.1Usługi zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych on-line
85.42.11.2Usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich on-line
85.42.12Usługi zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz pozostałe usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, z wyłączeniem usług szkół on-line
85.42.12.1Usługi zakładów kształcenia nauczycieli, z wyłączeniem usług zakładów kształcenia nauczycieli on-line
85.42.12.2Usługi kolegiów pracowników służb społecznych, z wyłączeniem usług kolegiów pracowników służb społecznych on-line
85.42.12.3Usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line
85.42.13Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia on-line
85.42.13.0Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia on-line
85.42.14Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line
85.42.14.0Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line
85.42.15Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia on-line (studia doktoranckie)
85.42.15.0Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia on-line (studia doktoranckie)
85.42.16Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie), z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line
85.42.16.0Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie), z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line
85.5USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI
85.51USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
85.51.1Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.51.10Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.51.10.0Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
85.52.1Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej
85.52.11Usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca
85.52.11.0Usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca
85.52.12Usługi świadczone przez szkoły muzyczne i nauczycieli muzyki
85.52.12.0Usługi świadczone przez szkoły muzyczne i nauczycieli muzyki
85.52.13Usługi świadczone przez szkoły sztuk pięknych
85.52.13.0Usługi świadczone przez szkoły sztuk pięknych
85.52.19Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej
85.52.19.0Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej
85.53USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SZKOŁY NAUKI JAZDY, NAUKI PILOTAŻU LUB ŻEGLARSTWA
85.53.1Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy, nauki pilotażu lub żeglarstwa
85.53.11Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy
85.53.11.0Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy
85.53.12Usługi świadczone przez szkoły nauki pilotażu lub żeglarstwa
85.53.12.0Usługi świadczone przez szkoły nauki pilotażu lub żeglarstwa
85.59USŁUGI W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
85.59.1Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.11Usługi nauczania języków obcych
85.59.11.0Usługi nauczania języków obcych
85.59.12Kursy komputerowe
85.59.12.0Kursy komputerowe
85.59.13Usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.13.1Usługi w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
85.59.13.2Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.19Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.19.0Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.6USŁUGI WSPOMAGAJĄCE EDUKACJĘ
85.60USŁUGI WSPOMAGAJĄCE EDUKACJĘ
85.60.1Usługi wspomagające edukację
85.60.10Usługi wspomagające edukację
85.60.10.0Usługi wspomagające edukację
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00
Ważne zmiany dotyczące dłużników. Właśnie weszły w życie Ważne zmiany dotyczące dłużników. Właśnie weszły w życie
Zamiast 60 dni opóźnienia, wystarczy 30 dni zwłoki w spłacie rachunku czy faktury, aby trafić do rejestru dłużników - to jedna z najważniejszych zmian ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych, które właśnie zaczęły obowiązywać. Ta i inne mają uprościć windykację i zapobiegać zatorom płatniczym. Są częścią większego pakietu ustaw.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI