Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja K

dział 66

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
USŁUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE
0 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
66.1USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
66.11USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM RYNKAMI FINANSOWYMI
66.11.1Usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi
66.11.11Usługi związane z obsługą operacyjną rynku finansowego
66.11.11.0Usługi związane z obsługą operacyjną rynku finansowego
66.11.12Usługi związane z nadzorem rynku finansowego
66.11.12.0Usługi związane z nadzorem rynku finansowego
66.11.19Pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi
66.11.19.0Pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi
66.12USŁUGI MAKLERSKIE ZWIĄZANE Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
66.12.1Usługi maklerskie związane z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
66.12.11Usługi maklerskie związane z rynkiem papierów wartościowych
66.12.11.0Usługi maklerskie związane z rynkiem papierów wartościowych
66.12.12Usługi maklerskie związane z rynkiem towarów giełdowych
66.12.12.0Usługi maklerskie związane z rynkiem towarów giełdowych
66.12.13Usługi w zakresie wymiany walut
66.12.13.0Usługi w zakresie wymiany walut
66.19POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
66.19.1Usługi związane z przetwarzaniem i rozliczaniem transakcji finansowych dotyczących papierów wartościowych
66.19.10Usługi związane z przetwarzaniem i rozliczaniem transakcji finansowych dotyczących papierów wartościowych
66.19.10.0Usługi związane z przetwarzaniem i rozliczaniem transakcji finansowych dotyczących papierów wartościowych
66.19.2Usługi wspomagające bankowość inwestycyjną
66.19.21Usługi związane z fuzjami i nabywaniem przedsiębiorstw
66.19.21.0Usługi związane z fuzjami i nabywaniem przedsiębiorstw
66.19.22Usługi związane z finansami przedsiębiorstw i kapitałem zainwestowanym
66.19.22.0Usługi związane z finansami przedsiębiorstw i kapitałem zainwestowanym
66.19.29Pozostałe usługi wspomagające bankowość inwestycyjną
66.19.29.0Pozostałe usługi wspomagające bankowość inwestycyjną
66.19.3Usługi powiernicze i nadzoru
66.19.31Usługi powiernicze
66.19.31.0Usługi powiernicze
66.19.32Usługi nadzoru
66.19.32.0Usługi nadzoru
66.19.9Pozostałe usługi wspomagające usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), gdzie indziej niesklasyfikowane
66.19.91Usługi związane z doradztwem finansowym
66.19.91.0Usługi związane z doradztwem finansowym
66.19.92Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych
66.19.92.0Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych
66.19.99Pozostałe usługi wspomagające usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.19.99.0Pozostałe usługi wspomagające usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.2USŁUGI WSPOMAGAJĄCE UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
66.21USŁUGI ZWIĄZANE Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
66.21.1Usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
66.21.10Usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
66.21.10.0Usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
66.22USŁUGI AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
66.22.1Usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.22.10Usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.22.10.0Usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
66.29.1Pozostałe usługi wspomagające ubezpieczenia i fundusze emerytalne
66.29.11Usługi aktuariuszy
66.29.11.0Usługi aktuariuszy
66.29.19Pozostałe usługi wspomagające ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowane
66.29.19.0Pozostałe usługi wspomagające ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowane
66.3USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
66.30USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
66.30.1Usługi związane z zarządzaniem funduszami
66.30.11Usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych
66.30.11.0Usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych
66.30.12Usługi związane z zarządzeniem funduszami emerytalnymi
66.30.12.0Usługi związane z zarządzeniem funduszami emerytalnymi
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI