Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja

dział 0

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

07.1RUDY ŻELAZA
07.10RUDY ŻELAZA
07.10.1Rudy żelaza
07.10.10Rudy żelaza
07.10.10.0Rudy żelaza
13.10.10-30.00, 13.10.10-50.00
07.2RUDY METALI NIEŻELAZNYCH
07.21RUDY URANU I TORU
07.21.1Rudy uranu i toru
07.21.10Rudy uranu i toru
07.21.10.0Rudy uranu i toru
12.00.10-00.00
07.29POZOSTAŁE RUDY I KONCENTRATY METALI NIEŻELAZNYCH
07.29.1Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych
07.29.11Rudy i koncentraty miedzi
07.29.11.1Rudy miedzi
13.20.11-00.00
07.29.11.2Koncentraty miedzi
13.20.11-00.00
07.29.12Rudy i koncentraty niklu
07.29.12.1Rudy niklu
13.20.12-00.00
07.29.12.2Koncentraty niklu
13.20.12-00.00
07.29.13Rudy i koncentraty glinu
07.29.13.1Rudy glinu (boksyt)
13.20.13-00.00
07.29.13.2Koncentraty glinu
13.20.13-00.00
07.29.14Rudy i koncentraty metali szlachetnych
07.29.14.1Rudy metali szlachetnych
13.20.14-00.10, 13.20.14-00.20
07.29.14.2Koncentraty metali szlachetnych (szlamy)
13.20.14-00.10, 13.20.14-00.20
07.29.15Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny
07.29.15.1Rudy ołowiu
13.20.15-50.00
07.29.15.2Koncentraty ołowiu
13.20.15-50.00
07.29.15.3Rudy cynku
13.20.15-70.00
07.29.15.4Koncentraty cynku
13.20.15-70.00
07.29.15.5Rudy cyny
13.20.15-30.00
07.29.15.6Koncentraty cyny
13.20.15-30.00
07.29.19Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
07.29.19.1Pozostałe rudy metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
13.20.16-30.00, 13.20.16-50.00
07.29.19.2Pozostałe koncentraty metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
13.20.16-30.00, 13.20.16-50.00, 13.20.16-90.00
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00
Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz
Nowelizacja ustaw podatkowych zawierająca ulgę w podatku CIT i PIT na innowacje, czyli IP box wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Obniżony został do 5 proc. CIT i PIT dla tych podmiotów, które uzyskują przychody z komercjalizacji własności intelektualnej, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią
Zgodnie z wytycznymi RODO, brak wyraźniej zgody na przetwarzanie danych osobowych może być potraktowany jako odmowa udziału w procesie rekrutacji. Zgodę trzeba więc wpisać do CV, choć jej oficjalny wzór nie istnieje.