Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja C

dział 22

WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
0 WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.1WYROBY Z GUMY
22.11OPONY I DĘTKI Z GUMY; BIEŻNIKOWANE I REGENEROWANE OPONY Z GUMY
22.11.1Opony i dętki z gumy, nowe
22.11.11Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
22.11.11.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
25.11.11-00.10, 25.11.11-00.20, 25.11.11-00.30, 25.11.11-00.90
22.11.12Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach
22.11.12.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach
25.11.12-35.00, 25.11.12-37.00, 25.11.12-60.00
22.11.13Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach
22.11.13.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach
25.11.13-55.00, 25.11.13-57.00, 25.11.13-70.00
22.11.14Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy
22.11.14.0Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy
25.11.14-04.10, 25.11.14-04.20, 25.11.14-04.30, 25.11.14-06.00, 25.11.14-08.00, 25.11.14-10.00
22.11.15Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek z gumy
22.11.15.0Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek z gumy
25.11.15-30.00, 25.11.15-50.00, 25.11.15-73.00, 25.11.15-75.00, 25.11.15-78.00
22.11.16Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon z gumy
22.11.16.0Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon z gumy
25.11.16-00.00
22.11.2Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy
22.11.20Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy
22.11.20.0Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy
25.12.10-30.00, 25.12.10-50.00, 25.12.10-90.00
22.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy
22.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy
22.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy
25.11.99-00.00, 25.12.99-00.00
22.19POZOSTAŁE WYROBY Z GUMY
22.19.1Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
22.19.10Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
22.19.10.0Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
25.13.10-00.00
22.19.2Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili
22.19.20Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili
22.19.20.0Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili
25.13.20-13.00, 25.13.20-15.00, 25.13.20-19.00, 25.13.20-30.00, 25.13.20-50.00, 25.13.20-70.00, 25.13.20-83.00, 25.13.20-85.00, 25.13.20-87.00
22.19.3Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit
22.19.30Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit
22.19.30.0Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit
25.13.30-30.00, 25.13.30-55.00, 25.13.30-57.00, 25.13.30-59.00, 25.13.30-70.00
22.19.4Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy
22.19.40Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy
22.19.40.0Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy
25.13.40-30.00, 25.13.40-50.00, 25.13.40-75.00, 25.13.40-79.00
22.19.5Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony
22.19.50Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony
22.19.50.0Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony
25.13.50-50.00, 25.13.50-70.00
22.19.6Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit
22.19.60Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit
22.19.60.0Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit
25.13.60-30.00, 25.13.60-55.00, 25.13.60-59.00, 25.13.60-70.00
22.19.7Wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit; wyroby z ebonitu
22.19.71Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit
22.19.71.0Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit
25.13.71-50.00, 25.13.71-70.00, 25.13.71-90.00
22.19.72Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa
22.19.72.0Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa
25.13.72-00.00
22.19.73Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach i wyroby z niego; pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej
22.19.73.0Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach i wyroby z niego; pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej
19.30.40-70.00, 25.13.73-10.00, 25.13.73-21.00, 25.13.73-23.00, 25.13.73-25.00, 25.13.73-27.00, 25.13.73-30.00, 25.13.73-43.00, 25.13.73-45.00, 25.13.73-47.00, 25.13.73-49.00, 25.13.73-60.00, 25.13.73-79.00
22.19.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy
22.19.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy
22.19.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy
25.13.99-00.00
22.2WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.21PŁYTY, ARKUSZE, RURY I KSZTAŁTOWNIKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.21.1Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych
22.21.10Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych
22.21.10.0Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych
25.21.10-50.00, 25.21.10-70.00, 25.21.10-90.00
22.21.2Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych
22.21.21Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych
22.21.21.0Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych
25.21.21-30.00, 25.21.21-53.00, 25.21.21-55.00, 25.21.21-57.10, 25.21.21-57.20, 25.21.21-57.90, 25.21.21-70.00
22.21.29Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych
22.21.29.0Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych
25.21.22-20.00, 25.21.22-35.00, 25.21.22-37.00, 25.21.22-50.00, 25.21.22-70.00
22.21.3Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami
22.21.30Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami
22.21.30.0Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami
25.21.30-10.00, 25.21.30-17.00, 25.21.30-21.00, 25.21.30-23.00, 25.21.30-25.00, 25.21.30-27.00, 25.21.30-29.00, 25.21.30-30.00, 25.21.30-35.00, 25.21.30-36.00, 25.21.30-37.00, 25.21.30-38.00, 25.21.30-53.00, 25.21.30-59.00, 25.21.30-61.00, 25.21.30-63.00, 25.21.30-65.00, 25.21.30-67.00, 25.21.30-69.00, 25.21.30-71.00, 25.21.30-72.00, 25.21.30-73.00, 25.21.30-74.00, 25.21.30-76.00, 25.21.30-77.00, 25.21.30-79.00, 25.21.30-81.00, 25.21.30-82.00, 25.21.30-83.00, 25.21.30-84.00, 25.21.30-86.00, 25.21.30-87.00, 25.21.30-90.00
22.21.4Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych
22.21.41Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych
22.21.41.0Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych
25.21.41-20.00, 25.21.41-30.00, 25.21.41-50.00, 25.21.41-70.00, 25.21.41-80.00
22.21.42Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe
22.21.42.0Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe
25.21.42-30.00, 25.21.42-50.00, 25.21.42-75.00, 25.21.42-79.00, 25.21.42-80.00
22.21.9Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.21.99Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.21.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
25.21.99-00.00
22.22OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.22.1Opakowania z tworzyw sztucznych
22.22.11Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu
22.22.11.0Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu
25.22.11-00.00
22.22.12Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu
22.22.12.0Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu
25.22.12-00.00
22.22.13Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw sztucznych
22.22.13.0Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw sztucznych
25.22.13-00.00
22.22.14Balony, butelki, kolby i podobne artykuły z tworzyw sztucznych
22.22.14.0Balony, butelki, kolby i podobne artykuły z tworzyw sztucznych
25.22.14-50.00, 25.22.14-70.00
22.22.19Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych
22.22.19.0Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych
25.22.15-21.00, 25.22.15-23.00, 25.22.15-25.00, 25.22.15-27.00, 25.22.15-28.00, 25.22.15-40.00
22.22.9Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych
22.22.99Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych
22.22.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych
25.22.99-00.00
22.23WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
22.23.1Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztucznych
22.23.11Pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek
22.23.11.0Pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek
25.23.11-55.00, 25.23.11-59.00, 25.23.11-90.00
22.23.12Wanny, umywalki, miski i pokrywy klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych
22.23.12.0Wanny, umywalki, miski i pokrywy klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych
25.23.12-50.00, 25.23.12-70.00, 25.23.12-90.00
22.23.13Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych
22.23.13.0Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych
25.23.13-00.00
22.23.14Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych
22.23.14.0Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych
25.23.14-50.00, 25.23.14-70.00
22.23.15Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy
22.23.15.0Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy
22.23.19Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
22.23.19.0Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
25.23.15-50.00, 25.23.15-90.00
22.23.2Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych
22.23.20Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych
22.23.20.0Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych
25.23.20-00.00
22.23.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
22.23.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
22.23.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
25.23.99-00.00
22.29POZOSTAŁE WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.29.1Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych
22.29.10Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych
22.29.10.0Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych
25.24.10-00.00
22.29.2Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
22.29.21Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości <= 20 cm
22.29.21.0Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości <= 20 cm
25.24.21-30.00, 25.24.21-55.00, 25.24.21-59.00, 25.24.21-75.00, 25.24.21-79.00, 25.24.21-90.00
22.29.22Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych
22.29.22.0Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych
25.24.22-30.00, 25.24.22-55.00, 25.24.22-59.00, 25.24.22-70.00, 25.24.22-90.00
22.29.23Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych
22.29.23.0Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych
25.24.23-20.00, 25.24.23-30.00, 25.24.23-50.00, 25.24.23-70.00
22.29.24Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych
22.29.24.0Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych
25.24.24-00.00
22.29.25Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych
22.29.25.0Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych
25.24.27-00.00
22.29.26Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych
22.29.26.0Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych
25.24.28-20.00, 25.24.28-30.00
22.29.29Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych
22.29.29.0Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych
19.30.40-70.00, 25.24.28-40.00, 25.24.28-50.00, 25.24.28-60.00, 25.24.28-70.00
22.29.9Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
22.29.91Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
22.29.91.0Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
25.24.90-10.00, 25.24.90-25.00, 25.24.90-27.00, 25.24.90-30.00, 25.24.90-40.00, 25.24.90-50.00, 25.24.90-60.00, 25.24.90-80.00, 25.24.90-93.00, 25.24.90-97.00
22.29.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
22.29.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
25.24
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00
Antoni Macierewicz bierze w kamasze prywatne firmy. Nawet nie zamkniesz biznesu bez zgody MON Antoni Macierewicz bierze w kamasze prywatne firmy. Nawet nie zamkniesz biznesu bez zgody MON
Część wcześniejszych zapisów zostało nieco złagodzonych, ale i tak propozycje MON budzą duże wątpliwości biznesu i ekspertów gospodarczych.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI