Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Służba Zdrowia Archiwum

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Archiwum"

Formularz NCAR - Global/European medical devices competent authority report Formularz NCAR - Global/European medical devices competent authority report
Formularz zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania Formularz zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania
Formularz zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania Formularz zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania
Formularz zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania Formularz zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie gruźlicą Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie gruźlicą
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie kiłą, rzeżączką, nierzeżączkowymi zakażeniami dolnych odcinków narządów moczowo-płciowych i innymi chlamydiozami oraz rzęsistkowicą Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie kiłą, rzeżączką, nierzeżączkowymi zakażeniami dolnych odcinków narządów moczowo-płciowych i innymi chlamydiozami oraz rzęsistkowicą
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie wirusem ludzkiego upośledzenia odporności (HIV) Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie wirusem ludzkiego upośledzenia odporności (HIV)
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na AIDS lub zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na AIDS lub zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV
Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę przenoszoną drogą płciową Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę przenoszoną drogą płciową
Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną
Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę
Formularz zgłoszenia zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej Formularz zgłoszenia zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej
Informacja o programach zdrowotnych Informacja o programach zdrowotnych
Informacja o zakresie importu i rodzajach importowanych badanych produktów leczniczych Informacja o zakresie importu i rodzajach importowanych badanych produktów leczniczych
Informacja o zakresie importu i rodzajach importowanych produktów leczniczych Informacja o zakresie importu i rodzajach importowanych produktów leczniczych
Informacja o zakresie wytwarzania i rodzajach wytwarzanych badanych produktów leczniczych Informacja o zakresie wytwarzania i rodzajach wytwarzanych badanych produktów leczniczych
Informacja o zakresie wytwarzania i rodzajach wytwarzanych produktów leczniczych Informacja o zakresie wytwarzania i rodzajach wytwarzanych produktów leczniczych
Informacja zawierająca dane osób wykwalifikowanych Informacja zawierająca dane osób wykwalifikowanych
Informacja zawierająca dane osób wykwalifikowanych Informacja zawierająca dane osób wykwalifikowanych
Karta specjalizacji diagnostów laboratoryjnych Karta specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
Lista badanych importowanych produktów leczniczych Lista badanych importowanych produktów leczniczych
Lista badanych produktów leczniczych wytwarzanych w miejscu wytwarzania Lista badanych produktów leczniczych wytwarzanych w miejscu wytwarzania
Lista importowanych produktów leczniczych Lista importowanych produktów leczniczych
Lista produktów leczniczych wytwarzanych w miejscu wytwarzania Lista produktów leczniczych wytwarzanych w miejscu wytwarzania
Miesięczny raport o zgonach oraz podejrzeniach zgonów z powodu chorób zakaźnych Miesięczny raport o zgonach oraz podejrzeniach zgonów z powodu chorób zakaźnych
Orzeczenie kontroli seryjnej wstępnej dla immunologicznych produktów leczniczych weterynaryjnych Orzeczenie kontroli seryjnej wstępnej dla immunologicznych produktów leczniczych weterynaryjnych
Orzeczenie kontroli seryjnej wstępnej dla immunologicznych produktów leczniczych weterynaryjnych / w zakresie ogólnego wzoru niezgodności/błędów Orzeczenie kontroli seryjnej wstępnej dla immunologicznych produktów leczniczych weterynaryjnych / w zakresie ogólnego wzoru niezgodności/błędów
Orzeczenie kontroli seryjnej wstępnej dla produktów leczniczych otrzymywanych z krwi lub osocza Orzeczenie kontroli seryjnej wstępnej dla produktów leczniczych otrzymywanych z krwi lub osocza
Orzeczenie kontroli seryjnej wstępnej w zakresie ogólnego wzoru niezgodności/błędów - Powiadomienie o niezgodności produktu końcowego Orzeczenie kontroli seryjnej wstępnej w zakresie ogólnego wzoru niezgodności/błędów - Powiadomienie o niezgodności produktu końcowego
Oświadczenie, o którym mowa w art. 39b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Oświadczenie, o którym mowa w art. 39b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Raport końcowy z czynności podejmowanych w celu wygaszenia ogniska epidemicznego w zakładzie opieki zdrowotnej Raport końcowy z czynności podejmowanych w celu wygaszenia ogniska epidemicznego w zakładzie opieki zdrowotnej
Raport o zachorowaniach na niektóre choroby zakaźne dwutygodniowy, kwartalny, roczny Raport o zachorowaniach na niektóre choroby zakaźne dwutygodniowy, kwartalny, roczny
Raport półroczny o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych Raport półroczny o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych
Raport roczny o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych Raport roczny o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych
Raport wstępny o podejrzeniu ogniska epidemicznego w zakładzie opieki zdrowotnej Raport wstępny o podejrzeniu ogniska epidemicznego w zakładzie opieki zdrowotnej
Rejestr korzyści Rejestr korzyści
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
Wniosek o dokonanie zmiany w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego Wniosek o dokonanie zmiany w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego
Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego homeopatycznego, w tym produktu leczniczego homeopatycznego weterynaryjnego Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego homeopatycznego, w tym produktu leczniczego homeopatycznego weterynaryjnego
Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wymienionego w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wymienionego w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne
Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji (lekarsko-dentystyczna) Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji (lekarsko-dentystyczna)
Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji przez diagnostów laboratoryjnych Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji przez diagnostów laboratoryjnych
Wniosek o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach leków podstawowych i uzupełniających Wniosek o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach leków podstawowych i uzupełniających
Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie preparatów stosowanych w badaniu klinicznym Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie preparatów stosowanych w badaniu klinicznym
Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe
Wniosek o wpis do rejestru  (zakład opieki zdrowotnej) Wniosek o wpis do rejestru (zakład opieki zdrowotnej)
Wniosek o wpis do rejestru grupowych praktyk lekarskich Wniosek o wpis do rejestru grupowych praktyk lekarskich
Wniosek o wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek/położnych Wniosek o wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek/położnych
Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich
Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych
Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich
Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych
Wniosek o wydanie wpisu do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, pozwolenia albo pozwolenia tymczasowego Wniosek o wydanie wpisu do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, pozwolenia albo pozwolenia tymczasowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych/badanych produktów leczniczych Wniosek o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych/badanych produktów leczniczych
Wykaz komórek organizacyjnych zakładu Wykaz komórek organizacyjnych zakładu
Zaświadczenie o studiowaniu na 5. roku na kierunku lekarsko-dentystycznym Zaświadczenie o studiowaniu na 5. roku na kierunku lekarsko-dentystycznym
Zaświadczenie o studiowaniu na 6. roku na kierunku lekarskim Zaświadczenie o studiowaniu na 6. roku na kierunku lekarskim
Zaświadczenie o ukończeniu studiów na kierunku lekarskim Zaświadczenie o ukończeniu studiów na kierunku lekarskim
Zaświadczenie o ukończeniu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym Zaświadczenie o ukończeniu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym
Zaświadczenie o wpisie do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych Zaświadczenie o wpisie do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
Zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych Zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych
Zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych Zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych
Zestawienie wniosków, podjętych decyzji i skarg przez lekarza, dentystę, pielęgniarkę, położną, farmaceutę, architekta Zestawienie wniosków, podjętych decyzji i skarg przez lekarza, dentystę, pielęgniarkę, położną, farmaceutę, architekta
Zezwolenie na import produktów leczniczych (wersja nieobowiązująca) Zezwolenie na import produktów leczniczych (wersja nieobowiązująca)
Zezwolenie na import produktu leczniczego/badanego produktu leczniczego Zezwolenie na import produktu leczniczego/badanego produktu leczniczego
Zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych (wersja nieobowiązująca) Zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych (wersja nieobowiązująca)
Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego/badanego produktu leczniczego Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego/badanego produktu leczniczego
Zgłoszenie do rejestru korzyści informacji, o których mowa w art. 39a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27.VIII.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zgłoszenie do rejestru korzyści informacji, o których mowa w art. 39a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27.VIII.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zgłoszenie wstrzymania / wycofania z obrotu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego Zgłoszenie wstrzymania / wycofania z obrotu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI