Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Służba Zdrowia Archiwum

Wzór dokumentu : Zgłoszenie wstrzymania / wycofania z...

Stan na dzień: 09/08/2020
Kategoria dokumentu: Archiwum
Tytuł dokumentu: Zgłoszenie wstrzymania / wycofania z obrotu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego
Opis: Dz.U. 2019, poz. 2094 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 14 listopada 2019 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.