Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe CIT Formularze CIT obowiązujące w 2016 r.

Wzór dokumentu : CIT-11R (3)

Stan na dzień: 16/10/2021
Kategoria dokumentu: Formularze CIT obowiązujące w 2016 r.
Tytuł dokumentu: CIT-11R (3)
Opis:

Formularz do rozliczenia za 2015, 2016 i 2017 r.
Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
Dz.U. 2015, poz. 1995 (załącznik 5)
Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu jest bezpłatny.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Formularze CIT obowiązujące w 2016 r."