Wzór dokumentu : Informacje dotyczące wypadku morskiego...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 13/12/2019
Kategoria dokumentu: Wzory dokumentów bezpieczeństwa statku
Tytuł dokumentu: Informacje dotyczące wypadku morskiego przekazywane komisji przez podmiot zarządzający portem lub użytkownika infrastruktury portowej
Opis:

Dz.U. 2012, poz. 1176 (załącznik 2)

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8448 free 0 name Informacje dotyczÄ…ce wypadku morskiego przekazywane komisji przez podmiot zarzÄ…dzajÄ…cy portem lub użytkownika infrastruktury portowej descr <p>Dz.U. 2012, poz. 1176 (zaÅ‚Ä…cznik 2)</p> files filename doc_8448-0.dot pages 2 photo 1351504108wypadek-morski.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1