Money.pl Firma Wzory dokumentów

Transport Wzory dokumentów bezpieczeństwa statku

Wzór dokumentu : Informacje dotyczące wypadku morskiego...

Stan na dzień: 11/07/2020
Kategoria dokumentu: Wzory dokumentów bezpieczeństwa statku
Tytuł dokumentu: Informacje dotyczące wypadku morskiego przekazywane komisji przez podmiot zarządzający portem lub użytkownika infrastruktury portowej
Opis:

Dz.U. 2012, poz. 1176 (załącznik 2)

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.