Money.pl Firma Wzory dokumentów

Transport Wzory dokumentów bezpieczeństwa statku

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Wzory dokumentów bezpieczeństwa statku

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Wzory dokumentów bezpieczeństwa statku"

Certyfikat bezpieczeństwa promu pasażerskiego typu Ro-Ro / szybkiego statku pasażerskiego (Ro-Ro passenger ship/ passenger high speed craft safety certificate) Certyfikat bezpieczeństwa promu pasażerskiego typu Ro-Ro / szybkiego statku pasażerskiego (Ro-Ro passenger ship/ passenger high speed craft safety certificate)
Certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego w pasażerskiej żegludze krajowej (Passenger ship engaged in domestic voyages safety certificate) Certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego w pasażerskiej żegludze krajowej (Passenger ship engaged in domestic voyages safety certificate)
Certyfikat konstrukcji i wyposażenia / Pozwolenie na eksploatację jednostki dynamicznie unoszonej Certyfikat konstrukcji i wyposażenia / Pozwolenie na eksploatację jednostki dynamicznie unoszonej
Certyfikat ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej z tytułu śmierci lub szkody na osobie pasażera Certyfikat ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej z tytułu śmierci lub szkody na osobie pasażera
Certyfikat zgodności statku rybackiego (Fishing vessel certificate of compliance) Certyfikat zgodności statku rybackiego (Fishing vessel certificate of compliance)
Certyfikat zwolnienia statku nieobjętego umowami międzynarodowymi (Non-conventional ship exemption certificate) Certyfikat zwolnienia statku nieobjętego umowami międzynarodowymi (Non-conventional ship exemption certificate)
Certyfikat zwolnienia statku pasażerskiego w pasażerskiej żegludze krajowej (Passenger ship engaged in domestic voyages exemption certificate) Certyfikat zwolnienia statku pasażerskiego w pasażerskiej żegludze krajowej (Passenger ship engaged in domestic voyages exemption certificate)
Certyfikat zwolnienia statku rybackiego (Fishing vessel exemption certificate) Certyfikat zwolnienia statku rybackiego (Fishing vessel exemption certificate)
Informacja o odpadach znajdujących się na statku do przekazania przed zawinięciem do portu Informacja o odpadach znajdujących się na statku do przekazania przed zawinięciem do portu
Informacje dotyczące wypadku lub incydentu morskiego przekazywane komisji przez kapitana lub armatora statku Informacje dotyczące wypadku lub incydentu morskiego przekazywane komisji przez kapitana lub armatora statku
Informacje dotyczące wypadku morskiego przekazywane komisji przez podmiot zarządzający portem lub użytkownika infrastruktury portowej Informacje dotyczące wypadku morskiego przekazywane komisji przez podmiot zarządzający portem lub użytkownika infrastruktury portowej
Karta Bezpieczeństwa "A" Karta Bezpieczeństwa "A"
Karta Bezpieczeństwa (Safety Certificate) Karta Bezpieczeństwa (Safety Certificate)
Karta Bezpieczeństwa na podróż jednorazową (Safety Certificate for a single voyage) Karta Bezpieczeństwa na podróż jednorazową (Safety Certificate for a single voyage)
Lista załogi statku Lista załogi statku
Szczegółowy zakres raportu końcowego z przeprowadzonego badania wypadku lub incydentu morskiego Szczegółowy zakres raportu końcowego z przeprowadzonego badania wypadku lub incydentu morskiego
Szczegółowy zakres raportu tymczasowego z przeprowadzonego badania wypadku lub incydentu morskiego Szczegółowy zakres raportu tymczasowego z przeprowadzonego badania wypadku lub incydentu morskiego
Szczegółowy zakres raportu uproszczonego z przeprowadzonego badania wypadku lub incydentu morskiego Szczegółowy zakres raportu uproszczonego z przeprowadzonego badania wypadku lub incydentu morskiego
Świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych dla statków do przewozu ładunków suchych Świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych dla statków do przewozu ładunków suchych
Świadectwo uznania stacji atestacji Świadectwo uznania stacji atestacji
Świadectwo wydane dla statku stanowiącego własność państwa Świadectwo wydane dla statku stanowiącego własność państwa
Tymczasowe świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu towarów niebezpiecznych dla statków do przewozu ładunków suchych Tymczasowe świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu towarów niebezpiecznych dla statków do przewozu ładunków suchych
Wykaz ograniczeń żeglugi statku pasażerskiego (List of operational limitations of passenger ship) Wykaz ograniczeń żeglugi statku pasażerskiego (List of operational limitations of passenger ship)
Wykaz wyposażenia (Formularz F) - Record of equipment (Form F) Wykaz wyposażenia (Formularz F) - Record of equipment (Form F)
Wykaz wyposażenia (Formularz K) Record of equipment (Form K) Wykaz wyposażenia (Formularz K) Record of equipment (Form K)

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl