Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wzór dokumentu : Informacje o planowanych przychodach...

Stan na dzień: 30/11/2021
Kategoria dokumentu: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Tytuł dokumentu: Informacje o planowanych przychodach funduszu w roku budżetowym i w czterech kolejnych latach
Opis: Dz.U. 2018, poz. 1955 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

Sposób płatności:
Cena: 8,61 zł (cena zawiera 23% VAT)
SZYBKIE PŁATNOŚCI,
PRZELEW,
PŁATNOŚĆ KARTĄ
Cena: 11.07 zł (cena zawiera 23% VAT)
SMS
Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform. Totalmoney.pl sp. z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich ogłoszenie. W razie pytań prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z Signform. Adres: reklamacje@signform.pl

Inne wzory dokumentów w kategorii "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych"

Informacje o stanie bieżącej realizacji zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Informacje o stanie bieżącej realizacji zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Informacje o kwocie naliczonego odpisu podstawowego tworzącego zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wojewódzkim urzędzie pracy przypadającej na pracowników Informacje o kwocie naliczonego odpisu podstawowego tworzącego zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wojewódzkim urzędzie pracy przypadającej na pracowników
Informacje o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe funduszu w celu wypłaty ustawowych świadczeń z funduszu oraz zabezpieczenia kosztów z tytułu postępowania sądowego i windykacyjnego Informacje o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe funduszu w celu wypłaty ustawowych świadczeń z funduszu oraz zabezpieczenia kosztów z tytułu postępowania sądowego i windykacyjnego
Informacje o stanie środków pieniężnych funduszu, przychodach, wydatkach, kosztach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Informacje o stanie środków pieniężnych funduszu, przychodach, wydatkach, kosztach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Informacje o stanie środków pieniężnych funduszu, przychodach, wydatkach, kosztach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Informacje o stanie środków pieniężnych funduszu, przychodach, wydatkach, kosztach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Informacje o planowanych kosztach wojewódzkiego urzędu pracy związanych z realizacją zadań funduszu w roku budżetowym i w czterech kolejnych latach Informacje o planowanych kosztach wojewódzkiego urzędu pracy związanych z realizacją zadań funduszu w roku budżetowym i w czterech kolejnych latach
Zaświadczenie potwierdzające, że przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi Zaświadczenie potwierdzające, że przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi
Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych (format A3) Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych (format A3)
Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych (format A3) Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych (format A3)
Wniosek pracownika o wypłatę zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń z powodu braku środków finansowych w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę Wniosek pracownika o wypłatę zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń z powodu braku środków finansowych w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę