Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wzór dokumentu : Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń...

Stan na dzień: 30/11/2021
Kategoria dokumentu: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Tytuł dokumentu: Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych (format A3)
Opis: Dz.U. 2017, poz. 2041 (załącznik 1)
Formularz obowiązuje od dnia 4 listopada 2017 r.

Liczba stron: 5
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

Sposób płatności:
Cena: 8,61 zł (cena zawiera 23% VAT)
SZYBKIE PŁATNOŚCI,
PRZELEW,
PŁATNOŚĆ KARTĄ
Cena: 11.07 zł (cena zawiera 23% VAT)
SMS
Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform. Totalmoney.pl sp. z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich ogłoszenie. W razie pytań prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z Signform. Adres: reklamacje@signform.pl

Inne wzory dokumentów w kategorii "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych"

Informacje o stanie bieżącej realizacji zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Informacje o stanie bieżącej realizacji zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Informacje o kwocie naliczonego odpisu podstawowego tworzącego zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wojewódzkim urzędzie pracy przypadającej na pracowników Informacje o kwocie naliczonego odpisu podstawowego tworzącego zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wojewódzkim urzędzie pracy przypadającej na pracowników
Informacje o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe funduszu w celu wypłaty ustawowych świadczeń z funduszu oraz zabezpieczenia kosztów z tytułu postępowania sądowego i windykacyjnego Informacje o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe funduszu w celu wypłaty ustawowych świadczeń z funduszu oraz zabezpieczenia kosztów z tytułu postępowania sądowego i windykacyjnego
Informacje o stanie środków pieniężnych funduszu, przychodach, wydatkach, kosztach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Informacje o stanie środków pieniężnych funduszu, przychodach, wydatkach, kosztach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Informacje o stanie środków pieniężnych funduszu, przychodach, wydatkach, kosztach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Informacje o stanie środków pieniężnych funduszu, przychodach, wydatkach, kosztach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Informacje o planowanych przychodach funduszu w roku budżetowym i w czterech kolejnych latach Informacje o planowanych przychodach funduszu w roku budżetowym i w czterech kolejnych latach
Informacje o planowanych kosztach wojewódzkiego urzędu pracy związanych z realizacją zadań funduszu w roku budżetowym i w czterech kolejnych latach Informacje o planowanych kosztach wojewódzkiego urzędu pracy związanych z realizacją zadań funduszu w roku budżetowym i w czterech kolejnych latach
Zaświadczenie potwierdzające, że przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi Zaświadczenie potwierdzające, że przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi
Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych (format A3) Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych (format A3)
Wniosek pracownika o wypłatę zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń z powodu braku środków finansowych w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę Wniosek pracownika o wypłatę zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń z powodu braku środków finansowych w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę