Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Karta ewidencji odpadu

Stan na dzień: 2006-03-02 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Karta ewidencji odpadu
Opis: W myśl ustawy z dnia 27 kwietna 2001 r. o odpadach, posiadacz odpadów - a więc podmiot faktycznie władający odpadami, jak np. wytwórca odpadów - obowiązany jest do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Ewidencję tą prowadzi się za pomocą karty ewidencji odpadu, osobno dla każdego rodzaju odpadu. Ewidencję można tworzyć w tradycyjny sposób lub w systemie informatycznym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI