Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe USC

Wzór dokumentu : Karta szkolenia wstępnego w zakresie...

Stan na dzień: 2005-07-08 00:00:00
Kategoria dokumentu: USC
Tytuł dokumentu: Karta szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Opis: Do obowiązków pracodawcy należy m.in. zapewnienie pracownikowi odbycia, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia z zakresu BHP, które może być prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne przeprowadza się w formie instruktarzu ogólnego i stanowiskowego. Fakt odbycia instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, którą pracodawca ma obowiązek przechowywać w aktach osobowych pracownika.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "USC"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI