Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Opinia do wniosku o zawarcie umowy o...

Stan na dzień: 2007-05-13 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Opinia do wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym
Opis: Publikujemy niżej opinię w sprawie spełniania przez pracodawcę warunków wymaganych do przeprowadzenia przygotowania zawodowego oraz innych warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77, poz. 517). Centrum edukacji i pracy młodzieży sporządza taką opinię do wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń i przekazuje do właściwej OHP. W przypadku braków formalnych we wniosku o zawarcie umowy, centrum edukacji wzywa pracodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI