Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o wymianę prawa jazdy

Stan na dzień: 2012-01-03 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o wymianę prawa jazdy
Opis: Prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierujących pojazdami, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do czasu ich wymiany dokonywanej na koszt osoby uprawnionej w zakresie na jaki zostały wydane. Osoba uprawniona dokonująca wymiany jest obowiązana do uiszczenia opłaty ewidencyjnej.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI