Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o EKUZ dla pracownika, ucznia i...

Stan na dzień: 2012-02-22 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o EKUZ dla pracownika, ucznia i studenta
Opis: Niniejszy wniosek dedykowany jest dla pracownika oddelegowanego, pracownika dyplomatycznego/konsularnego, bezrobotnego poszukującego pracy, studenta/ucznia udającego się do szkoły / na studia - UE; pracownika transportu międzynarodowego, pracownika sezonowego - EFTA. Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI