Wzór dokumentu : Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 23/07/2017
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie
Opis:

Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.

 

Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich:
a) o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy,
e) o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 Kodeksu pracy).

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails 404 Nie znaleziono

Serwer nie odnalazł zasobu według podanego URL ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości

404 Nie znaleziono.