Wzór dokumentu : Oświadczenie dla celów dodatkowego urlopu...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 23/07/2017
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Oświadczenie dla celów dodatkowego urlopu macierzyńskiego
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails 404 Nie znaleziono

Serwer nie odnalazł zasobu według podanego URL ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości

404 Nie znaleziono.