Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Oświadczenie dłużnika o prawdziwości...

Stan na dzień: 2004-08-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości
Opis: Jeżeli dłużnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości, wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. W razie niezłożenia oświadczenia wniosek zwraca się bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia. Jeżeli oświadczenie nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI