Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Oświadczenie pokrzywdzonego o wstąpieniu...

Stan na dzień: 2005-06-30 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Oświadczenie pokrzywdzonego o wstąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego
Opis: W postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzony jest stroną z racji samego pokrzywdzenia. Przed sądem jest inaczej. Pokrzywdzony, by stać się stroną postępowania (co daje możliwość np. zgłaszania wniosków dowodowych, zadawania pytań świadkom, zaskarżania orzeczeń), musi wstąpić w rolę oskarżyciela posiłkowego. Może tego dokonać przez oświadczenie, iż będzie działał w sprawie w tej roli. Oświadczenie takie można złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu. Należy przy tym uważać na termin - oświadczenie można złożyć tylko do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego (czyli do odczytania aktu oskarżenia). Niniejszy wniosek zawiera wzór oświadczenia o wstąpieniu w rolę oskarżyciela posiłkowego złożony po przesłaniu aktu oskarżenia do sądu (o czym pokrzywdzony powinien być powiadomiony).
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI