Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Pełnomocnictwo ogólne

Stan na dzień: 2009-01-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Pełnomocnictwo ogólne
Opis: Pełnomocnictwo ogólne upoważnia umocowanego do czynności zwykłego zarządu w zakresie funkcjonowania mocodawcy. Powinno być ono udzielone w formie pisemnej po rygorem nieważności. Z jego treści winno wynikać upoważnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI