Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym

Stan na dzień: 2006-04-18 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym
Opis: Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, strona postępowania podatkowego może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. O ile stroną postępowania może być również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o tyle pełnomocnikiem można ustanowić tylko osobę fizyczną. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI