Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : PIT-38 za 2005 rok

Stan na dzień: 2005-11-10 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: PIT-38 za 2005 rok
Opis: Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w 2005 roku uzyskali przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, albo też przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych i praw z nich wynikających czy udziałów w spółkach z osobowością prawną - powinni się rozliczyć z tych przychodów na poniższym formularzu zeznania rocznego PIT-38.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"