Wzór dokumentu : Poinformowanie dłużnika o przekazaniu praw...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 17:46:16
Kategoria dokumentu: Windykacja i należności
Tytuł dokumentu: Poinformowanie dłużnika o przekazaniu praw do wierzytelności
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 117 free 0 name Poinformowanie dÅ‚użnika o przekazaniu praw do wierzytelnoÅ›ci descr files filename SF_fpdow.dot pages 1 photo SF_fpdow.gif price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1