Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Urząd Skarbowy

Wzór dokumentu : Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Stan na dzień: 2006-04-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: Urząd Skarbowy
Tytuł dokumentu: Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
Opis: Zgodnie z art. 691 kodeksu cywilnego, w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Wstąpienie osoby bliskiej w stosunek najmu na podstawie art. 691 kc następuje z mocy samego prawa, a ocena, czy zostały spełnione przewidziane tym przepisem przesłanki, zwykle nie wywołuje sporu między wynajmującym a osobą bliską. Jeżeli jednak spór taki powstanie, czy to co do określenia osoby bliskiej, czy to co do charakteru jej zamieszkania u najemcy, to powinien być on rozpoznany na drodze sądowej.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Urząd Skarbowy"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI