Money.pl Firma Wzory dokumentów

BHP i HACCP BHP

Wzór dokumentu : Pozew o zapłatę ekwiwalentu za nie...

Stan na dzień: 2007-01-26 00:00:00
Kategoria dokumentu: BHP
Tytuł dokumentu: Pozew o zapłatę ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy
Opis: Podstawę pozwu stanowi przepis art. 171 kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Ekwiwalent jest wypłacany za niewykorzystany urlop wypoczynkowy tylko w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Nie może być wypłacany w zamian za należny urlop w naturze. Sądem właściwym rzeczowo dla dochodzenia ekwiwalentu z uwagi na wartość przedmiotu żądania jest Sąd Rejonowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Postępowanie toczy się w trybie procesu na podstawie wniesionego pozwu według postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy. Pozew nie podlega opłacie.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "BHP"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI