Wzór dokumentu : Prośba o umorzenie podatku od darowizny

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 20/02/2020
Kategoria dokumentu: Urząd Skarbowy
Tytuł dokumentu: Prośba o umorzenie podatku od darowizny
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 6209 free 0 name ProÅ›ba o umorzenie podatku od darowizny descr files filename doc_6209-0.dot pages 1 photo price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1