Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Protokoły kontroli owoców i warzyw...

Stan na dzień: 2006-11-14 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Protokoły kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
Opis: W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na wniosek Prezesa Agencji Rynku Rolnego m.in.: kontroluje na miejscu ilość i jakość handlową owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, poddawanych biodegradacji lub kompostowaniu, oraz sporządza protokół z wykonania tych czynności, a także przeprowadza kontrole wykonania czynności mających na celu uniemożliwienie wprowadzenia do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sporządza protokół z wykonania tych czynności. 17 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. (Dz. U. 2006 r., Nr 199, poz. 1465) określające wzory: - protokołu z przeprowadzenia kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, poddawanych biodegradacji lub kompostowaniu - oraz protokołu kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży. Poniżej zostały one załączone.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI