Wzór dokumentu : Rachunek do umowy uaktywniającej (umowa...

Stan na dzień: 24/01/2020
Kategoria dokumentu: Umowy
Tytuł dokumentu: Rachunek do umowy uaktywniającej (umowa niania)
Opis:

Umowa zlecenia zawierana z nianią na podstawie art. 50 ustawy Dz.U. 2011 Nr 45, poz. 235.
Formularz uwzględnia zmianę dotyczącą podwyższenia minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 250 zł brutto, obowiązującego od początku 2019 r.
UWAGA ! Formularz w dwóch wersjach:
1. dla umów zawartych PRZED 2018 rokiem.
2. dla umów zawartych w 2018 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: xlsm   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 7862 free 0 name Rachunek do umowy uaktywniajÄ…cej (umowa niania) descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Umowa zlecenia zawierana z nianiÄ… na podstawie art. 50 ustawy Dz.U. 2011 Nr 45, poz. 235.</span><br /> <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>Formularz uwzglÄ™dnia&nbsp;zmianÄ™ dotyczÄ…cÄ… podwyższenia&nbsp;minimalnego wynagrodzenia&nbsp;do kwoty 2 600 zÅ‚ brutto, obowiÄ…zujÄ…cego od&nbsp;poczÄ…tku 2020 r.<br /> <span style="color: rgb(0, 51, 0);">Stosowany dla um&oacute;w zawartych nie wczeÅ›niej niż w styczniu 2018 r.</span></strong></span><span style="color: #0000ff"><strong><br /> </strong></span></p> files filename doc_7862-1.xlsm pages 2 photo 1541672944rachunek-do-umowy-uaktywniajacej.png price 35,67 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 35,67 sms 0