Wzór dokumentu : Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Stan na dzień: 23/07/2017
Kategoria dokumentu: Umowy
Tytuł dokumentu: Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Opis: Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 3)
Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails 404 Nie znaleziono

Serwer nie odnalazł zasobu według podanego URL ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości

404 Nie znaleziono.