Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wzór dokumentu : Roczne zbiorcze sprawozdanie...

Stan na dzień: 05/08/2020
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tytuł dokumentu: Roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Opis: Dz.U. 2019, poz. 398 (załącznik 4)
Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"