Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Postępowanie cywilne i karne

Wzór dokumentu : Skarga o wznowienie postępowania przed...

Stan na dzień: 2005-06-15 00:00:00
Kategoria dokumentu: Postępowanie cywilne i karne
Tytuł dokumentu: Skarga o wznowienie postępowania przed sądem administracyjnym
Opis: Prawomocne orzeczenie nie zawsze oznacza, że sprawa jest definitywnie zakończona. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje przypadki, w których możliwe jest podjęcie na nowo postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu. Żądanie zgłasza się poprzez wniesienie skargi o wznowienie postępowania.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Postępowanie cywilne i karne"