Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Postępowanie cywilne i karne

Wzór dokumentu : Zaświadczenie wystąpienia do państwa...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 11/07/2020
Kategoria dokumentu: Postępowanie cywilne i karne
Tytuł dokumentu: Zaświadczenie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu
Opis:

Dz.U. 2015, poz. 899

Liczba stron: 10
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Postępowanie cywilne i karne"