Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Postępowanie cywilne i karne

Wzór dokumentu : Wniosek o odroczenie wykonania kary...

Stan na dzień: 2005-07-11 00:00:00
Kategoria dokumentu: Postępowanie cywilne i karne
Tytuł dokumentu: Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
Opis: W wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności do czasu ustania przeszkody. Sąd może też odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W niniejszym wniosku skazany powołuje się na trudną sytuację rodzinno-majątkową.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Postępowanie cywilne i karne"