Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Testament własnoręczny odwołujący testament

Stan na dzień: 2008-06-06 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Testament własnoręczny odwołujący testament
Opis: Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień. Spadkobierca może więc w każdej chwili odwołać tak cały testament jak i poszczególne jego postanowienia (poprzez skreślenie pisma, postanowień, napisanie nowego testamentu, zniszczenie go - podarcie karty na jakiej został sporządzony).
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI