Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Testament własnoręczny ustanawiający...

Stan na dzień: 2008-06-06 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Testament własnoręczny ustanawiający wykonawcę
Opis: Spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę testamentu. Osoba taka musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli osoba powołana jako wykonawca testamentu nie chce tego obowiązku przyjąć, powinna złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem. Jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy i polecenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą. Wykonawca testamentu może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z zarządu spadkiem. Może również pozywać w sprawach o prawa należące do spadku i być pozywany w sprawach o długi spadkowe. Z ważnych powodów sąd może zwolnić wykonawcę testamentu.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI