Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wzór dokumentu : Umowa dostawy

Stan na dzień: 2005-02-03 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tytuł dokumentu: Umowa dostawy
Opis: Na podstawie umowy dostawy dostawca zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć odbiorcy rzeczy oznaczone co do gatunku. Wytworzenie może nastąpić z materiałów stanowiących własność odbiory bądź z materiałów dostawcy. Umowa winna zostać zawarta w formie pisemnej dla celów dowodowych. Na wypadek nie wywiązania się z postanowień umowy strony mogą zastrzec w umowie kary umowne.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI