Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe Pełnomocnictwa podatkowe

Wzór dokumentu : UPL-1

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 05/06/2020
Kategoria dokumentu: Pełnomocnictwa podatkowe
Tytuł dokumentu: UPL-1
Opis:

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wersja 6)
Dz.U. 2018, poz. 562 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.