Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Cyfryzacja

Wzór dokumentu : VAT-10 - Deklaracja przy wewnątrz-...

Stan na dzień: 2005-11-28 00:00:00
Kategoria dokumentu: Administracja i Cyfryzacja
Tytuł dokumentu: VAT-10 - Deklaracja przy wewnątrz- wspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
Opis: Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT oraz podmioty niebędące podatnikami, niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K czy VAT-8 (niezarejstrowani jako podatnicy VAT UE), którzy jednak dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (tj. nabycia ich i przemieszczenia z innego kraju Unii Europejskiej do Polski), powinni rozliczyć się z podatku od towarów i usług składając deklarację VAT-10. Należy ją dostarczyć w zasadzie urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, a w przypadku podmiotow niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy - właściwemu ze względu na ich adres siedziby lub miejsce zamieszkania. VAT-10 składana jest w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Oto najnowsza wersja tego formularza.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Administracja i Cyfryzacja"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI