Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Cyfryzacja

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Administracja i Cyfryzacja

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Administracja i Cyfryzacja"

I-1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne I-1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
K-1 Raport końcowy z realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wydatkowania środków finansowych K-1 Raport końcowy z realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wydatkowania środków finansowych
Legitymacja Kuriera Urzędu Gminy/Miasta/Starostwa Powiatowego/Jednostki Wojskowej Legitymacja Kuriera Urzędu Gminy/Miasta/Starostwa Powiatowego/Jednostki Wojskowej
Meldunek z przebiegu i wyników akcji kurierskiej uruchomionej na terenie gminy, miasta lub powiatu Meldunek z przebiegu i wyników akcji kurierskiej uruchomionej na terenie gminy, miasta lub powiatu
Metryka sprawy Metryka sprawy
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym
Oświadczenie o przystąpieniu do protestu Oświadczenie o przystąpieniu do protestu
R-1 Raport roczny z realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wydatkowania środków finansowych R-1 Raport roczny z realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wydatkowania środków finansowych
Rozliczenie doręczenia kart powołania lub pakietów kart powołania Rozliczenie doręczenia kart powołania lub pakietów kart powołania
Rozliczenie doręczenia kart powołania lub pakietów kart powołania Rozliczenie doręczenia kart powołania lub pakietów kart powołania
Rozliczenie kosztów akcji kurierskiej Rozliczenie kosztów akcji kurierskiej
Spis dokumentów akcji kurierskiej urzędu gminy, miasta lub starostwa powiatowego Spis dokumentów akcji kurierskiej urzędu gminy, miasta lub starostwa powiatowego
Spis numerów telefonów w starostwach powiatowych, urzędach miast i urzędach gmin objętych akcją kurierską Spis numerów telefonów w starostwach powiatowych, urzędach miast i urzędach gmin objętych akcją kurierską
Spis sołectw znajdujących się na terenie gminy Spis sołectw znajdujących się na terenie gminy
Spis ulic z oznaczonymi rejonami - trasami doręczeń Spis ulic z oznaczonymi rejonami - trasami doręczeń
Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej
Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczeń kart powołania w trybie akcji kurierskiej Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczeń kart powołania w trybie akcji kurierskiej
Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar
Tabela czynności kierującego akcją kurierską Tabela czynności kierującego akcją kurierską
Tabela rozesłania kurierów Tabela rozesłania kurierów
Testament własnoręczny (3) Testament własnoręczny (3)
Testament własnoręczny z zapisem gospodarstwa rolnego Testament własnoręczny z zapisem gospodarstwa rolnego
Testament własnoręczny zawierający polecenie Testament własnoręczny zawierający polecenie
VAT-10 - Deklaracja przy wewnątrz- wspólnotowym nabyciu nowych środków transportu VAT-10 - Deklaracja przy wewnątrz- wspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji
Wniosek o udostępnianie danych z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych w trybie pełnej teletransmisji danych Wniosek o udostępnianie danych z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych w trybie pełnej teletransmisji danych
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych i z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych w trybie jednostkowym Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych i z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych w trybie jednostkowym
Wniosek o udostępnienie dokumentacji stanowiącej podstawę wydania, odmowy wydania i unieważnienia dokumentów paszportowych Wniosek o udostępnienie dokumentacji stanowiącej podstawę wydania, odmowy wydania i unieważnienia dokumentów paszportowych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
Wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego numeru NIP Wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego numeru NIP
Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
Wykaz aktualizacji kart powołania przekazanych na przechowanie urzędowi gminy lub miasta Wykaz aktualizacji kart powołania przekazanych na przechowanie urzędowi gminy lub miasta
Wykaz kurierów i ich zastępców Wykaz kurierów i ich zastępców
Wykaz kurierów-łączników i kurierów-wykonawców Urzędu Gminy, miasta lub Starostwa Powiatowego Wykaz kurierów-łączników i kurierów-wykonawców Urzędu Gminy, miasta lub Starostwa Powiatowego
Wykaz posiadaczy środków transportowych na potrzeby akcji kurierskiej Wykaz posiadaczy środków transportowych na potrzeby akcji kurierskiej
Wzór - Wniosek o zmianę wpisu w KRS - sprawozdanie finansowe (KRS-Z30) Wzór - Wniosek o zmianę wpisu w KRS - sprawozdanie finansowe (KRS-Z30)
Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów
Wzór wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym Wzór wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
Zawiadomienie o przekazaniu hasła do uruchomienia akcji kurierskiej Zawiadomienie o przekazaniu hasła do uruchomienia akcji kurierskiej
Zestawienie przekazanych dokumentów powołania Zestawienie przekazanych dokumentów powołania
Zgłoszenie zbiórki publicznej Zgłoszenie zbiórki publicznej

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI