Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek do Komisji pojednawczej o uznanie...

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek do Komisji pojednawczej o uznanie ugody za bezskuteczną
Opis: Pracownik może wystąpić do sądu pracy w terminie 30 dni od dnia zawarcia ugody z żądaniem uznania jej za bezskuteczną, jeżeli uważa, że ugoda narusza jego słuszny interes. Zakwestionowana przez pracownika ugoda nie musi naruszać prawa, aby mogła zostać przez sąd uznana za bezskuteczną. Wystarczającą przesłanką uznania jej bezskuteczności jest jej niezgodność z zasadami współżycia społecznego.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI