Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek do MSWiA o zgodę na nabycie...

Stan na dzień: 2000-11-15 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek do MSWiA o zgodę na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
Opis: Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wniosek, w którym należy m.in. wykazać więź cudzoziemca z Rzecząpospolitą Polską.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI