Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Policja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)

Wzór dokumentu : Wniosek dowodowy oskarżonego o powołanie...

Stan na dzień: 2005-06-20 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)
Tytuł dokumentu: Wniosek dowodowy oskarżonego o powołanie nowego biegłego
Opis: Nie można żądać przedstawienia dodatkowej opinii tego samego biegłego albo opinii innych biegłych tylko dlatego, że strona się z opinią nie zgadza. Tylko jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami w tej samej sprawie, można wezwać ponownie tych samych biegłych lub powołać innych. Wniosek należy uzasadnić powołując się na te właśnie okoliczności.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)"