Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek egzekucyjny o wydanie nieruchomości

Stan na dzień: 2003-03-28 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek egzekucyjny o wydanie nieruchomości
Opis: Zgodnie z art. 1046 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli dłużnik ma wydać nieruchomość lub statek albo opróżnić pomieszczenie, komornik sądu, w którego okręgu rzeczy te się znajdują, wezwie dłużnika do dobrowolnego wykonania tego obowiązku w wyznaczonym stosownie do okoliczności terminie, po którego bezskutecznym upływie dokona czynności potrzebnych do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie. Egzekucja ta dotyczy nieruchomości niezabudowanej, zabudowanej, jak również lokalu. Odnosi się również do rzeczy nie stanowiących osobnego przedmiotu własności, takich jak pokój, garaż, lokalu w spółdzielni itp.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI